گویا این جدی ترین تلاشی است که تاکنون انجام شده است تا وبلاگم را هک کنند

و گویا این جدی ترین تلاشی است که تاکنون انجام شده است تا وبلاگم را هک کنند
ینی هک کردن این وبلاگ تا این اندازه برای مهره های رژيم ننگین اسلامی ارزشمند شده است؟
وبلاگی که شاید خوانندگان و بینندگانش در روز هتا به سی تا چهل تن هم نرسد
گیرم که این وبلاگ را هک کردند پس از آن می خواهند چه کنند؟
می خواهند کنترل این وبلاگ را به دست بگیرند که چه شود؟
من که به شیوه ای خستگی ناپذیر در این چند ساله وبلاگم را به روز رسانی کرده ام
و از این پس نیز تلاشم برای به روز نگه داشتن وبلاگ و افزایش شمار نوشته هایش
را زیادتر خواهم کرد و می خواهم از این پس نشان دهم که وبلاگ نویسی ینی چه؟

۲۳-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

هم ندا آقا سلتان و هم آن زن در انگلستان ،هر دو به دست تروریسم اسلامی کشته شدند

یادم می آید زمانی که مهره و یا مهره های دولت اسلامی اراق و شام در انگلیس
دست به کشتار زدند و خبر آن انتشار یافت،من در واکنش به این رخداد تروریستی
دست به کار شدم و یک کار گرافیکی را درست کردم که دو نما را نشان می داد
یکی نمای کشته شدن ندا آقا سلتان با آن نگاه جاودانه اش و یکی هم نمایی که
در آن یک زن در انگلستان کشته شده بود،که هر دو نما بسیار شبیه به هم بودند
گویی که دو ماجرای همانند در دو سرزمین جداگانه و در زمان هایی جداگانه رخ داده باشند.
هر دو زن به دست تروریسم اسلامی کشته شده بودند،یکی در ایران و به دست
مهره های رژيم ننگین اسلامی و دیگری در انگلستان و به دست مهره های سازمان تروریستی
دولت اسلامی اراق و شام،من این کار گرافیکی را آن زمان بی درنگ در همین وبلاگ
انتشار دادم و لینک آن را هم در تارنمای بالاترین گذاشتم ولی استقبال چندانی
از آن نشد،به هر روی من کارم را انجام دادم تا پیش خودم هیچگاه شرمنده نباشم.
این دو نما هر دو یک سخن را می گویند و به آدم گوشزد می کنند که باید
با تروریسم اسلامی جنگید و برای نابودی اش تلاشی خستگی ناپذیر داشت.

۲۳-۸-۲۵۷۷ پارسی

به یاد این دختر و به یاد سایر دختران خیابان انقلاب هم باشیم که ناشناس مانده اند

چند روز پیش بود که ویدیویی از یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب
در اینترنت و درخبرگزاری ها پخش شد که دختری در میدان انقلاب
روسری از سرش برداشته بود که پس از انتشار آن ویدیو، دیگر هیچ
آگاهی و دانستنی بیشتری از این دختر در دست نیست.
این را نوشتم تا بگویم که کار ایشان را هرگز فراموش نمی کنم
خب اگر درباره ی این مبارزها چیزی نوشته نشود و درباره ی آنها
آگاهی رسانی نشود،آنها خیلی زود فراموش میشوند و رژيم ننگین اسلامی
نیز همین را می خواهد، مگر میشود آرام بود و در آرامش بود زمانی که
شماری از نازنین ترین آدمها در زندان ها و شکنجه گاه های
رژيم ننگین اسلامی در بند هستند.
درود بر این دختر خیابان انقلاب که روسری را از سرش برداشت
و به روسری اجباری نه گفت، هر چند که این کار برایش هزینه داشت
به یاد این دختر و به یاد سایر دختران خیابان انقلاب هم باشیم که ناشناس مانده اند
و کسی درباره ی آنها چیزی نمی داند.

۲۲-۸-۲۵۷۷ پارسی

تا پیش از خیزش دی ماه ۲۵۷۶ در درون ایران کمتر کسی امیدی به سرنگونی و نابودی رژیم ننگین اسلامی داشت

آقای سام قندچی در نوشته ای گفته اند که آنارشیست ها در خیزش
دی ماه ۲۵۷۶ و پس از آن،نیروهای چشمگیر در انقلاب سده ی
بیست و یک بودند و هستند، که می خواهند قدرت موجود کنونی را در
ایران نابود کنند و سرانجام نیز رژيم ننگین اسلامی را از پای در خواهند آورد
ولی خودشان جایی در قدرت نخواهند داشت.
من این سخن آقای سام قندچی را تایید می کنم چون در این خیزش ها
کسی از جایی دستور نگرفته بود و هر کسی چون می دید فزا و زمینه ای
فراهم شده است می کوشید تا در این فزا نقش آفرینی کند.
خیزش دی ماه ۲۵۷۶ و خیزش امردادماه ۲۵۷۷ هر دو، خیزش هایی
بدون رهبری کانونی بودند و در کل از هیچ سازمان و گروه و فردی
نه دستور می گرفتند و نه گوش شنوایی نسبت به آنها داشتند
و البته بسیاری کوشیدند تا این خیزش ها را به خودشان نسبت دهند.
به کلی در این یکسال گذشته فزا در درون مرزهای ایران اشغالی
دگرگون شده است، تا پیش از خیزش دی ماه ۲۵۷۶ در درون ایران
کمتر کسی امیدی به سرنگونی و نابودی رژیم ننگین اسلامی داشت
ولی رفته رفته خیلی چیزها دگرگون شد و اکنون فزا و زمینه ی روانی
برای پذیرش اینکه رژيم ننگین اسلامی رفتنی است،بیشتر فراهم شده است.
البته باید مراقب بود چون به ویژه در روزهای گذشته در کوچه و خیابان
میشود از گفت و گوهای برخی شهروندان این را فهمید که شماری برای
بازگشت ساختار شاهنشاهی به ایران،دارند زمینه و فزای روانی را
آماده می کنند ینی دارند روی گزینه ی بازگشت
شاهنشاهی به ایران،کار می کنند.
هتا دارند در میان مردم اینجور جا می اندازند که در ایران تنها
ساختار شاهنشاهی است که می تواند کارایی داشته باشد و هیچ
گزینه ی دیگری نمی تواند در ایران کار کند.

۲۲-۸-۲۵۷۷ پارسی