هواپیمای ایرباس و گور امام هشتم

این ، من ایرانی نیستم که خواهم توانست سوار هواپیماهای ایرباس
فروخته شده به رژیم ننگین اسلامی بشوم بلکه این پاسداران و بسیجی ها
و ملایان خواهند بود که مسافران و سوارشدگان بر این هواپیماها خواهند بود
کما این که در خبرها خواندم که نخستین مسافران هواپیمای ایرباس خریداری شده
همین مزدوران رژیم ننگین اسلامی بوده اند که رهسپار دیدار با گور امام هشتم
شده بودند.
شک نکنید که تک تک هواپیماهای خریداری شده اگر به رژیم ننگین اسلامی
داده شود،همگی شان در خدمت این رژیم ننگین اسلامی قرار خواهند گرفت
تا زودتر و بهتر به هدف های تروریستی اش برسد.
کاش این شرکت های هواپیماسازی باختری به پیامدهای فروش این هواپیماها
به رژیم ننگین اسلامی نیز بیندیشند و بدانند که با ماندگاری تروریسم اسلامی
زمین ،جای چندان امنی نخواهد بود و روز به روز ، ناامنی ها دامنه دارتر خواهد شد.
من خودم از این که می بینم شمار زیادی خردباخته و واپس گرا به کمک فناوری های روز
مانند همین هواپیما به دیدار گور امام هشتم رفته اند،شرمگین می شوم.
این که چنین افزارهایی در چنین زمینه هایی به کار گرفته میشوند
نشان از این دارد که هنوز راه زیادی مانده است تا باورهای زهرآگین
دینی به کلی از زندگی آدمی بیرون رانده شود.
آری ، همین کسان هستند که نه تنها ایران بلکه کل کره ی زمین را
جای ناامنی برای زیستن کرده اند.

۳۰-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

ایران ، منهای اسلام

اگر برای آینده ی ایران،آزادی و سربلندی و پیشرفت را خواهانیم
باید بدانیم که نخستین گام برای رسیدن به چنین خواسته ای
نشانه گرفتن کل موجودیت و هستی رژیم ننگین اسلامی است.
دشمن بزرگ ما همین اسلام ننگین و ساختار موجود در ایران است
این ساختار نه بهبود خواهد یافت و نه به این آسانی ها از میان خواهد رفت
چون این ساختار،شمار زیادی از ساکنان ایران را با درآمدهای نفتی اش
رام ساخته است.
این که گمان بکنیم این لشگریان خردباخته و مزدور
به اسلام ننگین و ساختار موجود،پشت خواهند کرد
اندیشه ای خام و ناپخته است،آن ها دل باخته و دل بسته ی
اسلام ننگین اند و هتا برای پاسداری از آن آماده اند تا
دست به پاکسازی فیزیکی دگراندیشان بزنند چون از دیدن
ترک و شکاف در دیواره ی دژ مقدساتشان به شدت می ترسند.
کسانی که به ایران منهای اسلام می اندیشند باید به سازمان یافتگی
و یکپارچگی برسند و در برابر رژیم ننگین اسلامی در یک جبهه بجنگند.
باید نیرو و توانمان را روی هم بگذاریم و در این نبرد نابرابر
هدفمندتر و برنامه ریزی شده تر به نبرد با این ساختار موجود بپردازیم.
هدف ما باید زدودن و پاکسازی هرگونه ساختار دینی در ایران باشد
باید ترک های زیادی را بر دیواره ی بلند مقدسات دینی وارد بکنیم
این دیوار بلند باید فرو بریزد.

۳۰-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

ترس سپاه از پرواز پرنده ای ناشناس بر فراز شهر تهران

امروز در خبرها آمده بود که سپاه تروریستی پاسداران به سوی پرنده ای ناشناس
در آسمان شهر تهران، بارها شلیک کرده است.
هتا من تا آن جایی که می دانم این ها نتوانسته اند آن پرنده ی ناشناس
را شکار بکنند و بدجوری ترسیده اند.
دیدگاه یکی از خوانندگان تارنمای پیک ایران در این باره بسیار
زیبا است که آن را بازنویسی می کنم.

لابد بازهم یکی بادبادک هوا کرده یا یکی پهپاد (اسباب بازی)
فرستاده است بالا و سپاه شلوارش را از ترس خیس کرده است.
آخر ایراک و افغانستان و آذربایجان و ترکمنستان و کویت و بهرین
که هواپیما یا موشک به سوی تهران که نمیفرستند.
پس می ماند آمریکا و اسراییل که اگر بخواهند
بیایند ، این ها(رژیم اسلامی) به هیچ روی خبردار نمی شوند.

۲۸-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

شاید بتوانم او را دوباره از نزدیک ببینم

روزهای زیادی در زندگی هست که برای آدم تلخ و دردناکند
امروز برایم یکی از همان روزها بود،کمتر پیش می آید که به
کسی دل بستگی پیدا بکنم ولی گویا در این چند روز گذشته
آهسته آهسته دارم به یک کسی دل بستگی پیدا می کنم
امروز گمان کردم که او برای همیشه رفته است و من دیگر
نخواهم توانست،سخنانم را با او در میان بگذارم.
این که او در این چند روز گذشته، دل بستگی من به خودش را
فهمیده است یا نه، این را نمی دانم ولی امیدوارم که فردا بتوانم
دوباره ببینمش،شاید هم دیگر ندیدمش، خودم هم گمان نمی کردم
که به این زودی ها کسی را از ته دل دوست داشته باشم ولی
نمیدانم چگونه شد که یهویی اهساس کردم که دارم دل بسته ی
کسی می شوم،با این که زیاد نمی شناسمش ولی در این که آدم آرام
و مهربان و خوبی است ،هیچ شکی ندارم.
همیشه از این می ترسم که کسی را دوست داشته باشم و این را
با او در میان بگذارم و او پاسخ رد به من بدهد.
همین جوری اش در اندوه هستم چه برسد به زمانی که پاسخ
دردناکی نیز بشنوم.
امیدوارم دیدار امروز من ، واپسین دیدارم با او نبوده باشد
چشم به فردا می دوزم و شکیبا خواهم بود تا شاید بتوانم
او را دوباره از نزدیک ببینم.

این که دارم به کسی دل بستگی پیدا می کنم هتا برای
خود من نیز شگفت آور است.
نکته ی شگفت دیگر این که من هتا نام او را نیز نمی دانم.

۲۸-۱۰-۲۵۷۵ پارسی