چندی است که خبری از بانوی آزادیبان نیست

چندی است که خبری از بانوی آزادیبان نیست
پس از دو نوشته ی خوبی که در ماه مارس از ایشان انتشار یافت و قلمشان نیز
در آن دو نوشته ستودنی بود ، دیگر خبری از ایشان نیست.
امیدوارم که برایشان مشکلی پیش نیامده باشد
می دانید گاه آدم می ترسد به ویژه زمانی که خودش را در روی کره ی زمین
تنها می یابد و اگر نباشند آزادیبانانی که با انتشار دیدگاه هایشان
به آدم دلگرمی و امید بدهند،زیستن برای آدم ،درست مانند جان کندن میشود.

نشانی وبلاگ بانوی آزادیبان:
antiislaam.wordpress.com

۱-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

پیشرفت چیزی است که پس از برخورد با پرسشی دشوار و بی پاسخ به جای می ماند

برخی از تاریخ نویسان،تاریخ را انباشتی از اشتباه ها می دانند
ولی زمانی که انسان به اندوخته هایش می افزاید و آن را گسترش می دهد
به سوی ناشناخته ها و رخدادها کشیده میشود و تاریخ نیز سرگذشت همین
رفتن به سوی ناشناخته ها و رخدادهای پیش آمده است.
خردی که ما می شناسیم هرگز برای به جریان انداختن تمدن کافی نبوده است
پس ما به این دست از ماجراجویی ها و مبارزه جویی ها نیازمندیم.
همه ی پرسش ها و فراپرس ها کهنه نیستند پس نیاز است که
چیزهای تازه تری را بیابیم(یافته های نو را بیابیم).
برای پاسخ به این پرسش که چرا می کاویم؟
باید به پدیده ی پیشرفت انسان نگریست،به باور من، پیشرفت
چیزی است که پس از برخورد با پرسشی دشوار و بی پاسخ به جای می ماند.
دلیل این که مسافرت با بویینگ ۷۴۷ از نشستن در وان، امن تر است
این می باشد که درباره ی خترهای مسافرت با بویینگ ۷۴۷ خیلی بیشتر اندیشیده ام
تا اینکه بخواهیم درباره ی نشستن در وان بیندیشیم.
زمانی که در بویینگ هستید،خیالتان آسوده است که کارشناسان
فکر همه چیز را کرده اند ولی درباره ی وان ها،این چنین نیست.
می خواهم بگویم که هر اندازه پایبندی(تعهد)،پیچیده تر و دشوارتر باشد
اهتمال بیشتری هست که آگاهی به دست آمده از آن
پربارتر از خود پایبندی(تعهد)باشد.

نورمن کازینز،نویسنده

بن مایه:
نسک فزا در بیست سال آینده

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی

زمانی که دانشمندی برجسته،چیزی را امکان پذیر می شمارد

زمانی که دانشمندی برجسته،چیزی را امکان پذیر می شمارد
تقریبن درست می گوید ولی هنگامی که چیزی را امکان ناپذیر می داند
به اهتمال زیاد،دارد اشتباه می کند.

آرتور سی کلارک،نویسنده

بن مایه:
از کتاب فزا در بیست سال آینده

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی

با این چیزهایی که درباره ی بهشت و بهشتیان می گویند، دوزخ باید جای خوب و نیکویی باشد،نه؟

می گویند که بهشت جای بی خدایان و بی دین ها نیست
می گویند که بهشت جای ذهن های پرسشگر و شکاک و خردگرا نیست
می گویند که بهشت جای آزادی خواهان و آزادیبانان نیست
می گویند که بهشت جای دشمنان برده داری و بردگی نیست
می گویند که بهشت جای ناهمرنگان و ناهم اندیشان نیست
خب این بهشتی که می گویند باید جای خیلی ترسناک و بیهوده ای باشد
با این چیزهایی که درباره ی بهشت و بهشتیان می گویند
دوزخ باید جای خوب و نیکویی باشد،نه؟

۳۰-۱-۲۵۷۷ پارسی