اینکه کسی من را آنارشیست بداند یا نداند برمیگردد به برداشت ها و نتیجه گیری های آن فرد

دوست ندارم که یکراست برچسب آنارشیست و شورشی بخورم
گاه شده است که خودم را یک آنارشیست دانسته ام
و البته این برمیگردد به اینکه خواهان شوریدن بر ساختارهای
سرکوبگر و تمامیت خواه و آزادی ستیز هستم.
من تنها در زمان مبارزه با چنین ساختارهایی است که خودم
را یک شورشی می دانم و اینکه کسی من را آنارشیست بداند یا نداند
برمیگردد به برداشت ها و نتیجه گیری های آن فرد.
شماری از دیدگاه های آنارشیست ها هست که آنها را می پسندم
و شماری از دیدگاه های آنارشیست ها هم هست که آنها را نمی پذیرم.
این آنارشیست ها به مرز و مرزبندی، باوری ندارند و این شاید
یک دیدگاه خوب و زیبا به نگر آید ولی می بینیم که آقای دونالد ترامپ
دارد همه ی تلاشش را می کند تا برای کنترل بیشتر مرزها، در مرزهای جنوبی آمریکا
یک دیوار کشیده شود چون نمی خواهد که آمریکا اشتباه اروپا را تکرار کند
و سیل پناهجویان وارد آمریکا شود.
در خود همین اروپا در سال های گذشته و در میان سیل پناهجویانی که
وارد اروپا میشدند شمار زیادی از همین اسلامگراها وارد اروپا شدند که
دست به ترور در اروپا هم زدند که کشتار کارکنان شارلی هبدو
تنها یک نمونه از این دست ترورها است.
یک کشور آزاد در جهانی خترناک که نمی تواند بی هیچ دوراندیشی
مرزهایش را به روی همه باز کند و آزادی و دموکراسی و سکولاریسمی
را که سال ها برایش مبارزه شده است را به ختر بیندازد.

۱-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

به زیر کشیده شدن بنر پاسداران گور زینب

در خبرها خواندم که شماری از ساکنان ایران
بنری را که درباره ی پاسداران گور زینب بود را در یکی از
شهرهای ایران اشغالی به زیر کشیده اند.
این به خودی خود یک خبر خوش و خبر خوبی بود که توانست
من را شادمان کند،تا باشد از این خبرهای شادی بخش باشد.
این که بنری در کشورم در خیابان نسب میشود که در ستایش
از تروریست هایی چون پاسداران گور زینب است به راستی که
مایه ی شرمساری است و چه بهتر که شمار زیای از این بنرها
و پارچه نوشته ها در ایران اشغالی به زیر کشیده شوند.

۱-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

اختلال پدیده آمده در سیستم

یاد فیلم های سه گانه ی ماتریکس می افتم که در یکی از این فیلم ها
نه او، به دیدار یک رییس می رود و در گفت و گویی که میان این دو هست
آن رییس اشاره به این می کند که از این دست اختلال ها در سیستم
خیلی کم پیش می آید و نه او، همان اختلال پدیده آمده در سیستم است.
و به راستی که این چنین است که یک رهایی بخش به مانند یک اختلال
در سیستم است که می خواهد ساختار را به هم بزند.

۱-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

کاری که این پانترک ها در پیش گرفته اند را هیتلر چند دهه ی پیش انجام داد و سرانجامش را می دانیم که چه شد

پانترک ها با هر کسی که در همسایگی شان باشد دشمنی می کنند
از پارسی زبان ها بگیر تا ارمنی ها و کردها.
نمیشود که همه ی کره ی زمین مال این پانترک ها باشد
ولی پانترک ها این را نمی پذیرند و فکر می کنند که
یگانه و تک مروارید و تک الماس کیهان هستند و همه باید
در برابرشان سر خم کنند.
تازه خودشان هم باور کرده اند که زبان ترکی،زبانی بی همتا است
خواه ناخواه،اکنون زبان انگلیسی،زبان نخست و برتر در کره ی زمین
به شمار می آید و البته هر زبانی دارای کمی و کاستی و ویژگی های خودش است.
گفتن این چنین سخنانی شاید برای آدم های ناآگاه و نادان خوش بیاید
ولی شنیدن چنین سخنانی برای یک آدم آگاه، بسیار خنده دار خواهد بود
خود زبان پارسی در جایگاهی نیست که بتواند با زبان انگلیسی
رقابت کند و اینکه من بیایم در اینباره داستان سرایی کنم
چیزی را دگرگون نخواهد کرد.
این پانترک ها بسیار می کوشند تا در اینترنت نوشته هایی را
به زبان پارسی بنویسند و اگر به راستی زبان پارسی برایشان بی ارزش
است و زبان پارسی را شایسته ی نوشتن هم نمی دانند پس چرا
این همه زمان می گذارند تا نوشته هایی هم به زبان پارسی داشته باشند؟
کردها هستند،ارمنی ها هستند،یونانی ها هستند،پارسی زبان ها هستند
ترک زبان ها هستند و این دلیل نمیشود که خواستار نابودی و مرگ
کسانی باشیم که با ما همرنگ و همزبان نیستند.
کاری که این پانترک ها در پیش گرفته اند را هیتلر چند دهه ی پیش
انجام داد و سرانجامش را می دانیم که چه شد.
اگر زبانت را دوست داری برای رشد و بالندگی اش تلاش کن نه اینکه
بیایی و خواستار تیره بختی و نابودی کسانی شوی
که با تو همزبان نیستند.
فاشیسم به جز ویرانی و تباهی نتیجه ی دیگری به دنبال نخواهد داشت
و راه به جایی نخواهد برد.

۳۰-۱۱-۲۵۷۷ پارسی