درود بر آن ایرانی هایی که در کانادا ، خواستار بایکوت سپاه تروریستی پاسداران شدند

در تارنمای سدای آمریکا خواندم که چند ایرانی در کشور کانادا
در یک گردهمایی کوچک ، خواستار بایکوت سپاه تروریستی پاسداران شده اند
تا راه برای ورود مهره های وابسته به سپاه تروریستی پاسداران به کشور کانادا بسته شود.
درود بر این ایرانی ها که در راستای هر چه بی آبروتر کردن رژیم ننگین اسلامی
گام برداشته اند، این ایرانی ها در دست های خودشان پرچم شیر و خورشید
و همچنین فرتور کسانی را در دست داشتند که رژيم ننگین اسلامی
آن ها را کشته است.
البته شمار این ایرانی ها هر چند کم بود ولی گردهمایی شان
ستودنی بود و من نیز از درون ایران اشغالی به آنها درود می فرستم.

۱۸-۸-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

پیشنهاد می کنم نوشته های کژدم را شخم بزنید

دو روز پیش به وبلاگ کژدم سری زدم تا ببینم چه نوشته است
چون در بخش دیدگاه های وبلاگش گفته بود که دارد روی نوشته ای کار می کند.
از کژدم چیز دیگری انتزار داشتم ولی نوشته ای نه چندان خوب از ایشان
را دیدم،انتزار داشتم که کژدم پس از سفر پوتین به تهران نوشته ی
ریزبینانه تری در وبلاگش انتشار دهد که این چنین نشد.
شاید هم دلیل دم دستی بودن نوشته ی کژدم این باشد که
شتابزده دست به نوشتن زده است.
البته نوشته ی کژدم بی ارزش و یا کم ارزش نیست
بلکه من از کژدم انتزار نوشته ای با ارزش تر را داشتم.
از نوشته های کژدم بسیار آموخته ام و هتا گاه نوشته هایش
را شخم هم زده ام و سخنم این است که اگر ژرف بنویسد
ارزش نوشته هایش بالا می رود کما اینکه در گذشته، آدم با خواندن
نوشته هایش گاه در آنها غرق میشد.
به شما نیز پیشنهاد می کنم که نوشته های کژدم یا همان بایگانی نوشته هایش
را شخم بزنید،چون هیچ چیزی را از دست نخواهید داد.

۱۸-۸-۲۵۷۶ پارسی

چه فرقی میان سپاه تروریستی پاسداران و ارتش وجود دارد؟

این اسلامگراها،هزار و چهار سد سال است که ایران ما را اشغال کرده
و کنترل کشورمان را به دست گرفته اند،پرچممان را از ما گرفته اند
و پرچم ننگین الله نشان را جایگزینش کرده اند
البته همچنان پرچم من همان پرچم شیر و خورشید نشان
و درفش کاویانی است ولی چه میشود کرد که کماکان کشورمان
در اشغال اسلامگراها می باشد.
ما در ایران ،ارتش میهنی نداریم هر چه که هست سپاه و لشگر برای
پاسداری از اسلام ننگین است،گول نخورید هیچ فرقی میان
ارتش و سپاه تروریستی پاسداران وجود ندارد آنچنان که
پس از اجرای بایکوت های شدید اقتسادی و سیاسی به روی
سپاه تروریستی پاسداران،می بینیم که رژيم ننگین اسلامی
دارد توجه بیشتری به ارتش نشان می دهد.
زمانی که می خواهند نام ارتش را بیاورند می گویند ارتش جمهوری اسلامی
و نه ارتش ایران و سپاه پاسداران هم پاسدار ایران نیست بلکه پاسدار
انقلاب ننگین اسلامی و پاسدار اسلام ننگین است.
تنها فرقی که میان ارتش و سپاه تروریستی پاسداران وجود دارد
این است که ارتش، کمتر از سپاه ترویستی پاسداران، اسلامگراتر است
که در چند روز گذشته دیدیم که تلاش شد تا ارتش نیز بیشتر اسلامی تر شود.
کسانی که گمان می کنند که ارتش با سپاه تروریستی پاسداران خیلی فرق دارد
باید بگویم که دیدگاهشان چیزی به جز خوش خیالی نیست.

۱۶-۸-۲۵۷۶ پارسی

پرچم بی خدایی به زمین نخواهد افتاد

پرچم بی خدایی همچنان بالاست و از دستم به زمین نخواهد افتاد
من که به این آسانی این پرچم را بالا نبرده ام که بگذارم پرچم بی خدایی
به همین سادگی از دستم به زمین بیفتد،تا زنده ام نخواهم گذاشت که
ساختار دین برایم تسمیم بگیرد،در برابرش خواهم ایستاد هتا اگر
شمار لشگریان دین و خدا میلیاردها باشد،خسته شده ام از مماشات کردن
و خاموش ماندن تا کی باید در برابر زیاده خواهی اینها کوتاه بیایم؟
همه ی سخنگاه ها(تریبون ها) در دست لشگریان دین و خدا می باشد
ولی همین ها چشم دیدن یک وبلاگی را که پرچم بی خدایی را برافراشته است
را ندارند و می خواهند که خاموشش کنند ولی مگر من می گذارم که اینها
به هدف شومشان برسند؟
آمار نوشته هایم چونان مشتی آهنین است بر دهان تمامیت خواهان دینی
آنکه خسته خواهد شد و از پای خواهد افتاد آن ها هستند،نه من.
من استوار و با اراده دارم به پیش می روم و این دینبانان هستند
که سخت آشفته و پریشانند.
از بسیاری می شنوم و می خوانم که می گویند یک وبلاگ نویس
مگر چه کاری از دستش بر می آید؟و می خواهند من وبلاگ نویس
را ناامید و دلسرد کنند ولی من هیچگاه نه امیدم را از دست می دهم
و نه دلسرد میشوم و نه از کسی و گروهی و سازمانی می ترسم
من خودم هستم و می خواهم خودم باشم
از فرود فولادوند باید یاد گرفت که دقیقه ها و دقیقه ها
سخن می گفت و برنامه های روشنگرانه داشت و هیچگاه
کم نمی آورد و خسته نمیشد چون گام در راهی گذاشته بود
که ته آن روشنایی بود.
یاد وبلاگ نویسی به نام هسام هسامی و آن دیدگاه ارزنده
و تکان دهنده اش افتادم که یکبار به من گفت:
ترسی نباید داشته باشیم چرا که گام در راهی گذاشته ایم
که انتهای آن روشنایی است.
هر چند که ایشان وبلاگشان را بسته اند و یا شاید هم وبلاگشان هک شده است
ولی هرجا هستند امیدوارم پاینده و شاد باشند.
نه خسته خواهم شد و نه پاپس خواهم کشید
و تا سرنگونی کامل رژیم ننگین اسلامی در ایران
مبارزه ی بی امان من با این اهریمنان به شدت دنباله خواهد داشت
و پس از آن نیز کارم پایان نخواهد یافت چون یک آزادیبان هستم.

یا آزادی یا مرگ

۱۳-۸-۲۵۷۶ پارسی