کار به جایی رسیده است که تروریست های پاسدار و بسیجی در کشور خودمان به سوی ما گلوله های جنگی شلیک می کنند

به راستی که چه بد روزگاری شده است، می پرسید چرا؟
ببینید کارمان به جایی رسیده است که تروریست های پاسدار و بسیجی
کنترل کشورمان را به دست گرفته اند و در کشور خودمان به سوی ما
گلوله های جنگی شلیک می کنند.
آن هنگام سران رژیم ننگین اسلامی با گستاخی و پر رویی
ما مردم به پا خاسته را به آرامش و خونسردی فرا می خوانند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

مردم می خروشند و می گویند: خامنه ای تروریست باید سرنگون شود

مردم در جای جای ایران می خروشند و می گویند که خامنه ای تروریست
باید سرنگون شود،مردم از دست این آخوندها خسته شده اند و دیگر نمی توانند
بیننده ی این باشند که این آخوندها و پاسدارها و بسیجی ها
گند بزنند به این کشور و آنها را به روز سیاه بکشانند و برایشان
لات بازی هم در بیاورند.
وزیر کشور آخوند بنفش نیز، آزادی خواهان به پاخاسته را لات نامیده است
در هالی که خودش به همراه آخوند بنفش و خامنه ای تروریست
و سردار تروریست سلیمانی و برادران جنایتکار لاریجانی
سردسته ی لات های اسلامی در رژيم ننگین اسلامی اند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

تروریست های پاسدار و بسیجی،هم میهنانمان را سنگدلانه می کشند

دیروز همین تروریست های پاسدار و بسیجی ،چهار تن از هم میهنانمان را
در لرستان با شلیک گلوله ی جنگی کشتند.
و دیروز یکی از هم میهنانمان نیز در زنجان،به دست نیروهای تروریستی-امنیتی
رژيم ننگین اسلامی کشته شد.
آخوندها چنان گستاخ شده اند که به نیروهای تروریستی دشت نشانده ی
خود دستور داده اند تا ایرانیان به پا خاسته را با گلوله های جنگی بکشند.
هنوز هیچی نشده چندین جانباخته از میان هم میهنانمان داشته ایم
ولی این تروریست های پاسدار و بسیجی دارند همین جور راست راست
در خیابان ها برای خودشان می گردند و سرکوبگری می کنند.
تروریست های پاسدار و بسیجی دارند هم میهنانمان را سنگدلانه می کشند
و جهان باید فریاد دادخواهی ما را بشنود.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

کشته شدن چند تن از هم میهنان در لرستان به دست تروریست های پاسدار و بسیجی

خبر می رسد که تروریست های پاسدار و بسیجی در لرستان
به روی مردم به پا خاسته گلوله شلیک کرده اند که در تارنمای
ایران پرس نیوز و پیک ایران دیدم که نوشته بود
سه کشته و چند زخمی.
آری این تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که دستانشان را به خون
هم میهنانمان آلودند و آنها را ستمگرانه کشتند.
پاسدارها و بسیجی ها خودشان را سرباز تروریستی به نام خامنه ای می دانند
و به روی مردم و هم میهنانشان گلوله های جنگی شلیک می کنند.
این ابله ها نمی دانند که برای خامنه ای تروریست ، نه جان آنها
و نه جان من آزادی خواه هیچ ارزشی ندارد،تنها چیزی که برای این دیکتاتور
ارزش دارد،ماندگاری رژيم ننگین و کثیف اسلامی است.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی