اینترنت،جولانگاه و میدان نبرد خداناباوران

خداباوران و دین پرستان ، رسانه های زیادی را در دست دارند
از رسانه های نوشتاری بگیر تا شبکه های تلویزیونی و رادیویی
هتا در اینترنت نیز به سخن پراکنی سرگرم هستند.
البته تا آن جایی که من می دانم ، خداناباوران از هیچ شبکه ی تلویزیونی
و رادیویی برخوردار نیستند ولی در اینترنت، بسیار پرکار هستند
آن چنان که اینترنت،جولانگاه و میدان نبرد خداناباوران شده است
نمونه اش همین سام هریس،ریچارد داوکینز و یا آن دختر خانمی
که در تارنمای یوتیوب، ویدیوهایی درباره ی خداناباوری منتشر می کند
و ویدیوهایش نیز بینندگان زیادی دارد.
هتا خود من ، خداناباوری و خردگرایی ام را وامدار اینترنت هستم
که اگر در دسترسم نبود شاید اکنون یک بنیادگرای دینی بودم.
نمی توان نقش اینترنت را در این زمینه نادیده گرفت
اینترنت دسترسی ما را به نوشته ها و اسناد و خبرها
آسان تر ساخته و این توان را به ما داده است که بتوانیم
تا اندازه ی زیادی، آزادانه سخنانمان را بگوییم.
اینترنت به من ایرانی،آزادی بیانی را داد که در نبود اینترنت
دست یافتن به آن،آن هم در درون مرزهای ایران اشغالی
آرزویی دست نیافتنی بود.
دین گرایان در اینترنت با این که سرگرم سخن پراکنی های خودشانند
ولی توان رویارویی با جنبش های خردگرایانه را ندارند،آن ها تاب و توان
ایستادگی در برابر استدلال های خردگرایانه را از سوی خداناباوران ندارند
و تنها راه چاره ای که آن ها برای ماندگاری دین و سیستمشان می بینند
بی شک ترساندن،سانسور و سرکوب ناهم اندیشان است.
و البته چون تمامیت خواهان دینی نمی توانند خداناباوران را در اینترنت
خیلی آسان سرکوب و یا زندانی و شکنجه بکنند،در برابر گسترش اینترنت
و افزایش دسترسی ها به آن خواهند ایستاد با این همه چون خودشان را
در برخورد با خداناباوران،ناتوان می بینند از شدت خشم چونان
گوجه فرنگی به رنگ سرخ در می آیند.
این همه سال، فرمانروایی دینی تان را در اختیار داشتید و هر کاری
که خواستید انجام دادید و انتزار این را هم داشتید که هیچ سخن مخالفی
را نشنوید و به امپراتوری خودتان، برای هزاران سال دنباله بدهید
ولی اکنون در زمانه ای گرفتار آمده اید که دومینوی فروپاشی
و نابودی ساختار تمامیت خواهانه تان ، آغاز به فرو ریختن کرده است.

۲-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

و سرزمین من جایی است که خورشید در آسمانش سه تکه است

چه میشد که در کرانه ای بودم
و می نشستم در سکوت
افق را بی آن که غروب کند،می نگریستم

چه میشد زنده شدن رویاهایم
را لمس شدنی تر می یافتم

باید آسمانم ، دیدنی باشد
آسمانی به رنگ نارنجی ، بنفش و سبز درخشان
آسمانی با رنگ های دگرگونی پذیر
که گرمی و سردی اش همیشه در نوسان است

نوای آهنگین و سکوت کامل
هر دو به یک اندازه،من را به اوج نزدیکتر می کنند

نورافشانی و باریکه های پرتوان تابندگانی در دوردست
پس زمینه ی سرزمینم را
هرچه روشن تر به نمایش می گذارند

و سرزمین من جایی است که خورشید در آسمانش
سه تکه است
خورشید در آسمان من
هم سه تکه است و هم یکی.

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

این ها به کمک یاوه ها و مزخرفات دینی و مقدساتشان ،هتا یک هواپیمای کاغذی هم نمی توانند بسازند

سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی هتا از
هواپیماهای تجاری برای پیشبرد هدف های تروریستی اش استفاده می کند
آن چنان که مهمات و جنگ افزار ،در دسترس گروه های تروریستی می گذارد
از گروه های تروریستی که از سوی سپاه تروریستی پاسداران پشتیبانی می شوند
می توان هزب الله لبنان،برخی گروه های پلستینی و یمنی را نام برد
و هتا چندی است که این سازمان برای خودش نیروهای دست نشانده ای
را در کشور ایراک فراهم آورده است.
پشتیبانی مالی و جنگی رژيم ننگین اسلامی از رژیم دیکتاتوری بشار اسد
را هم باید به این لیست افزود.
رژیم ننگین اسلامی برای پیشبرد تروریسم اسلامی در جهان هتا از یک
یک تکه سنگ نیز می تواند استفاده ی بهینه بکند و خودش را برای رساندن
به هدف های تروریستی اش آماده کند،این که کشورهای باختری
هواپیما به رژيم ننگین اسلامی بفروشند ، من این رخداد را کاری
نادرست و نابخردانه می دانم.
پاسداران این رژيم مذهبی و تروریستی ، اگر هزاران سال هم تلاششان را
بکنند و زور بزنند باز هم امکان ندارد که به کمک مزخرفات و یاوه های
دینی و مقدساتشان بتوانند هتا یک هواپیمای کاغذی بسازند و آن را به هوا بفرستند
چه برسد به این که بخواهند یک هواپیمای راستین بسازند.
ساختن و دادن هواپیما و هر افزاری که در آن دانش نوین و فناوری های
درجه ی بالا به کار رفته به دست رژیم ننگین اسلامی،نه تنها کاری
نادرست بلکه کاری ابلهانه می باشد که دودش سپس تر ها به چشمان
همین کشورهای باختری خواهد رفت.

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

مگر خدا ارب است که ما باید روزی پنج نوبت با او به زبان اربی سخن بگوییم؟

تاج الملوک،همسر نخستین شاه پهلوی درباره ی همسرش می نویسد:
او اهل نماز و روزه نبود و برای خودش استدلال هایی داشت که با ما
در میان می گذاشت.
او می گفت، مگر خدا ارب است که ما باید روزی پنج نوبت با او به
زبان اربی سخن بگوییم؟
روزه هم نمی گرفت و می گفت،انسان هر زمانی که گرسنه شد باید
خوراکی(غذا) بخورد وگرنه دچار بیماری می شود.
همسر نخستین شاه پهلوی سپس می افزاید:
سپس تر ها که هکومت نیرومندتر شد، همسرم می گفت که می خواهد
جلوی این آخوندبازی ها را بگیرد،آن ها هم متوجه شده بودند که
ریزاشاه(رضاشاه)، برخلاف قاجارها می خواهد ایران را به درجه و رتبه ی
کشورهای پیشرفته ی اروپایی برساند و بند و بسات این جور
مراسم مذهبی را برچیند.

بن مایه:
تارنمای مشرق،وابسته به رژیم ننگین اسلامی
و تارنمای خبری ایران پرس نیوز

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی