رژيم ننگین اسلامی به سختی آسیب خواهد دید و خوش بختانه هیچ کاری هم از دستش برنمی آید

دولت آمریکا یک نشستی را برای بهمن ماه و در کشو لهستان برنامه ریزی
کرده است که می تواند آغاز جنگ روانی شدید به روی رژيم ننگین اسلامی باشد
تسمیم برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی ، گرفته شده است و اینها فازها و گام های
گوناگون این برنامه هستند،رژيم ننگین اسلامی به سختی آسیب خواهد دید
و خوش بختانه هیچ کاری هم از دستش برنمی آید و تنها یک تماشاگر خواهد بود
از این سو هم ارتش اسراییل بی شک مبارزه ی خودش با سپاه تروریستی پاسداران
و گروه تروریستی هزب الله لبنان را افزایش خواهد داد و امنیت و آرامش
این تروریست ها را بیش از پیش از آنها خواهد گرفت.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران هم به خوبی می دانند که
هر گونه واکنش به بمباران های اسراییل می تواند خیلی زودتر و پرشتاب تر
جنگ را به درون مرزهای ایران اشغالی بکشاند.

۲۴-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

آزادی خواهانی که زننده ی جرقه ی سرنگونی رژيم ننگین اسلامی بودند اینک در نقش بنزین روی آتش خواهند بود

می توان گفت که آزادی خواهان در سال گذشته و در ایران اشغالی
به مانند یک جرقه بودند که آتش خیزش ها برای براندازی رژيم ننگین اسلامی
را زدند ولی از این پس، روند رویدادها به گونه ای خواهد بود که
خود همان مردم بی تفاوت به مانند گدازه هایی از خشم خواهند بود
که فوران خواهند کرد و یا به مانند آتشی خواهند بود که زبانه خواهند کشید
و من فکر می کنم خیزشگران و آزادی خواهانی که زننده ی جرقه ی
سرنگونی رژيم ننگین اسلامی بودند اینک در نقش بنزین روی آتش خواهند بود.
راستش را بخواهید خود دونالد ترامپ فکرش را نمیکرد که در درون ایران اشغالی
نیروهای آزادی خواه و آزادیبانی باشند که بتوانند این چنین لرزه بر اندام
رژيم ننگین اسلامی بیندازند و پس از آن که دید آری کسانی در ایران اشغالی
هستند که همتراز با ارزش های آمریکایی(سکولاریسم،دموکراسی و آزادی)
می اندیشند،با آنان همسدا شد و از آنها پشتیبانی کرد و گفت که در زمان
مناسب به کمکشان خواهد آمد و البته ایشان می داند که این نیروهای آزادی خواه
می توانند یک هم پیمان خوب برای آمریکا باشند و می توانند دژی باشند در
برابر تروریسم اسلامی وچین کمونیستی و روسیه.

۲۴-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

شک نکنید اگر نیروهای آمریکایی وارد بخش هایی از ایران شوند شمار چشمگیری از مردم به آنها خوشامد خواهند گفت

یکی از سرکرده های سپاه تروریستی پاسداران گفته است که
اگر به خشم بیایند،دریای پارس را به مردابی مرگبار برای
ناوها و نیروهای آمریکایی تبدیل خواهند کرد.
تنها کافی است این را یادآوری کنم که در جنگ خلیج پارس
نیروهای آمریکایی به همراه نیروهای هم پیمانش،در پاسخ به
تجاوزگری ارتش سدام،به اندازه کل بمب های ریخته شده
در جنگ جهانی دوم ، بر روی تجهیزات و نیروهای تجاوزگر اراقی
بمب ریخته بودند و آمار تلفات و زیان های وارد شده به
نیروهای تجاوزگر سدام هسین خیلی خیلی زیاد بود و ارتش سدام
درست مانند یک کیسه بوکسی بود که در یک ثانیه،
ده مشت به آن برخورد میکرد و شاید هم بیشتر.
رژيم ننگین اسلامی تا کنون با هیچ نیروی جدی و پر زوری
نجنگیده است و هتا در همین سوریه و تا پیش از آمدن روس ها
به سوریه،داشتند تلفات زیادی می دادند.
کافی است تا میدان های نفتی و گازی از کنترل رژيم ننگین اسلامی
بیرون بیاید و رژيم ننگین اسلامی نتواند از بخش های جنوبی ایران
دسترسی به آب های آزاد داشته باشد.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران فکر می کنند
که ارتش آمریکا یک ارتش دست چندم است ولی نمی دانند که
نیروهای آمریکا می توانند جنگ را از چندین و چند جبهه آغاز کنند
و در چندین بخش از خاک ایران اشغالی نیرو پیاده کنند
اینی هم که این تروریست های پاسدار و بسیجی فکر می کنند که
همه ی ساکنان ایران،آمریکا را دشمن خودشان می دانند یک سخن
فکر نشده است، در خود همین ایران شک نکنید اگر نیروهای آمریکایی
وارد بخش هایی از ایران شوند شمار چشمگیری از مردم به آنها
خوشامد خواهند گفت.
برای نمونه اگر آمریکا نیروهایش را در استان های
کردستان و ایلام و خوزستان پیاده کند و
راه دریایی را به روی رژيم ننگین اسلامی ببندد
و استان های جنوبی را در کنترل خودش داشته باشد
شانس رژيم ننگین اسلامی برای سرنگون نشدن چه اندازه می تواند باشد؟
البته پیش از پیاده شدن این نیروها،بسیاری از پایگاه های موشکی
و انبارهای رژيم ننگین اسلامی نابود خواهند شد و رژيم ننگین اسلامی
بسیاری از توان رزمی خودش را از دست خواهد داد.
تانک های چترباز سنگین و یا نیمه سنگین می تواند نقش ویژه ای
در یک جنگ اهتمالی و به سود ارتش آمریکا داشته باشد.
ولی هنوز زمان برای دگرگونی هست و کار به اینجاها نرسیده است
و اکنون کاملن توپ در زمین ساکنان ایران است که در زمانی مناسب
برخیزند و آینده را اگر هتا شده اندک به دست خودشان بنویسند.
اتمینان دارم در ماه های آینده بخش دیگری از ساکنان ایران نیز به
این نتیجه خواهند رسید که دشمن راستین آنها همین رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران است و چه مستقیم و چه نامستقیم از
دولت آمریکا درخواست کمک خواهند کرد و این درخواست کمک بی شک
در کف خیابان ها رقم خواهد خورد.

۲۳-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

اگر از چند روز مانده به نوروز ، جنگ روانی افزایش یابد ینی زیادتر شود اثرگذاری آن خیلی بیشتر خواهد بود

کسانی که از میدان میلیونی سخن می گویند و یا فراخوان های فله ای
می دهند فکر می کنند که در قلب خیزش هستند و یا اینکه دارند
خیزش سال پیش را رهبری و یا نمایندگی می کنند.
خیزش و البته بهتر است بگویم خیزش آزادی خواهانه ای که سال پیش
و در دی ماه ۲۵۷۶ پا گرفت و در امردادماه ۲۵۷۷ نیز رگه هایی
از خیزش دی ماه در آن تکرار شد، یک کلاس درس آموزی و تجربه اندوزی شد.
البته بسیاری از این سخن پراکن هایی که به دنبال هل دادن مردم به جلو هستند
دلیلش این است که در زمان مناسب گیج مانده بودند و در زمانی که توفان
داشت بزرگتر میشد اینها مات مانده و شوکه شده بودند.
به جای اینکه رژيم ننگین اسلامی شوکه شود این سخن پراکن ها
و مبارزان پشت دوربین تلویزیونی آن ور آب بودند که شوکه شده بودند
و فکر کنم هنوز هم در شوک هستند.
و از این مردم بی تفاوت بگویم که با نگریستن به بی بی سی پارسی
و سدای آمریکا و رادیو فردا آنهم در زمان اوج خیزش ها،فکر میکردند
که دارند مبارزه می کنند،
این دو خیزش، تکانه ای بود که به رژيم ننگین اسلامی وارد شد
و در روزهای نخست، شاید بهتر باشد بگویم که این خیزش خیلی
جدی گرفته نشد ولی سپس فهمیده شد و اتمینان پیدا شد که این خیزش
در جهت براندازی کل این ساختار ننگین و تروریستی است
و نه یک بازی و نه یک کنش هیجانی.
رژيم ننگین اسلامی از این پس هر خیزشی را به شدت سرکوب خواهد کرد
و برای همین این روزها زمان مناسبی برای خیزش نیست ینی
هتا اگر مناسب باشد،پتانسیلی برای برپایی خیزش براندازانه
دیده نمیشود.
پس از آغاز یک رشته جنگ روانی گسترده و توفانی به روی
رژيم ننگین اسلامی و فراهم شدن برخی زمینه ها که رژيم ننگین اسلامی
را گیج خواهد کرد،ترس ازفروپاشی در آنها خیلی جدی تر خواهد شد
شک نکنید که در چنین شرایتی رژيم ننگین اسلامی هر خیزش آزادی خواهانه ای
را به خاک و خون خواهد کشید و در اینجا است که باید اتمینانی باشد
از اینکه رژيم ننگین اسلامی سرنگون خواهد شد و پس از آن
چراغ سبز و پشتیبانی دولت کنونی آمریکا می تواند کار را
را برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی آسانتر کند.
جنگ روانی زمانی می تواند وارد گام ارزشمندی شود که
سپاه تروریستی پاسداران،رسمن یک سازمان تروریستی شناخته شود
آنهم در یک پیام نوروزی و از سوی دولت آمریکا.
اگر از چند روز مانده به نوروز ، جنگ روانی افزایش یابد ینی زیادتر شود
اثرگذاری آن خیلی بیشتر خواهد بود ، از یک سو جنب و جوش ها برای نوروز
و از سوی دیگر بیم و امیدهایی که هست،این ها همگی می تواند
دست کم این اثر را روی مردم داشته باشد که در آغاز سال آینده
این پرسش ذهنشان را درگیر کند که سرانجام رژيم ننگین اسلامی چه خواهد شد؟
این خامنه ای تروریست ، هر ساله و به هنگام سالگشت ، یک سخنرانی می کند
که از همه ی شبکه های تلویزیونی و رادیویی رژيم ننگین اسلامی پخش میشود
که من هیچگاه به چرت و پرت هایش گوش نکرده ام ولی گویا امسال سخنانش
شنیدنی خواهد شد چون در هراس از فروپاشی رژيم ننگین اسلامی به سر می برد
و شاید هم این دیکتاتور بزرگ تا آن زمان زنده نباشد که بتواند پیام نوروزی بدهد.
دونالد ترامپ می تواند با یک پیام داغ نوروزی ، هم جنگ روانی را به روی
رژيم ننگین اسلامی افزایش دهد و هم نشان دهد که پیام نوروزی یک
یک تروریست و دیکتاتور مانند خامنه ای تا چه اندازه می تواند برای
آزادی خواهان بی ارزش باشد و این دو پیام می تواند آینه ای باشد که
روند سال آینده را برایمان نشان دهد.

۲۰-۱۰-۲۵۷۷ پارسی