اکنون تمرکز دولت نتانیاهو بیشتر به روی رژيم ننگین اسلامی است

چند روز پیش، گروه های تروریستی در فلستین به موشک پرانی به سوی
خاک اسراییل دست زدند و با اینکه ارتش اسراییل به این موشک پرانی ها
پاسخ داد ولی واکنش ارتش اسراییل آنچنان کوبنده و نیرومند نبود
که این برخورد نرم و نه چندان نیرومند ارتش اسراییل با موشک پرانی های
گروه های تروریستی ،واکنش تند بسیاری از اسراییلی ها را برانگیخت.
من فکر می کنم که اکنون تمرکز دولت نتانیاهو بیشتر به روی
رژيم ننگین اسلامی است و نمی خواهد الکی خودش را در
این بزنگاه تاریخی درگیر یک جنگ و درگیری بی مورد و کم ارزش کند.

۲۷-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

آری یک مو نارنجی در آمریکا با برنامه های هوشمندانه اش این اوباشان پاسدار و بسیجی را بدجور به ترس و لرز انداخته است

آقای دونالد ترامپ به هنگام سخن گفتن از رژيم ننگین اسلامی
هیچگاه خشمگین نمیشود بلکه با خونسردی کامل سخن می گوید
ولی سران رژيم ننگین اسلامی به هنگام نام بردن از دونالد ترامپ
خشمگین هستند و چهره ی آنها مانند لبو سرخ میشود و رگ های
گردنشان نیز کلفت میشود و داد و فریاد راه می اندازند.
هر زمان که دیدید دونالد ترامپ در تیتر خبرها نیست، بدانید که
دارد روی برنامه های دیگری که در سرش دارد، کار می کند و این
ویژگی برجسته ی دولت ترامپ است.
چه شد آن نیرو و توانی که اوباشان پاسدار و بسیجی از آن
سخن می گفتند؟آری یک مو نارنجی در آمریکا با برنامه های
هوشمندانه اش این اوباشان پاسدار و بسیجی را بدجور به
ترس و لرز انداخته است و این پاسدارها و بسیجی ها همواره
ترس این را دارند که نکند رژيم ننگین اسلامی شان فروبپاشد.

۲۷-۸-۲۵۷۷ پارسی

چرا رژیم ننگین اسلامی،رژيمی نفتی-هرویینی و تروریستی است؟

سپاه تروریستی پاسداران پس از دانستن این که فروش نفت رژیم ننگین اسلامی
رو به کاهش است بی شک تلاش خواهد کرد تا از راه های دیگر
درآمدی برای کنش های تروریستی اش داشته باشد و چه راهی بهتر از
قاچاق و فروش مواد مخدر؟همین سازمان تروریستی هزب الله لبنان که
با سپاه تروریستی پاسداران همکاری نزدیکی دارد،کارنامه سنگینی درباره
فروش و قاچاق مواد مخدر دارد که سندهای آن نیز در اینترنت در دسترس است
که یکی از آنها را چند ماه پیش خودم ترجمه و در وبلاگ گذاشته بودم.
همین چند روز پیش بود که یک کشتی که در بندر ابباس بارگیری شده بود
مقدار زیادی مواد مخدر(هرویین) نیز در آن جاساز شده بود که پلیس دو کشور
ایتالیا و هلند در زمینه ی ردیابی این بار همکاری داشتند.
در خود همین ایران، خرید و فروش و قاچاق تریاک و هشیش و …
دارای کیفر سنگینی نیست ولی ساخت و فروش و نگهداری ماده ی مخدر
شیشه دارای کیفر سنگینی است، البته از دید من چون شیشه را می توان
در هرجایی و البته با مواد اولیه ساخت و این می تواند کنترل مواد مخدر
را از دست مافیای مواد مخدر در ایران دور نگه دارد
که بی شک سپاه تروریستی پاسداران بخش بزرگی از
این مافیای مواد مخدر است و این کنترل نشدنی بودن بازار ماده ی
مخدر شیشه است که می تواند دلیلی باشد برای کیفرهای سنگین سازندگان
و فروشندگان این ماده ی مخدر.
در ایران که دسترسی به ماده مخدر خیلی آسان است و تنها کافی است
تا کسی افیونی باشد که می تواند مانند آب خوردن به مواد مخدر
دسترسی داشته باشد.
البته رژيم ننگین اسلامی چندان هم بدش نمی آید که درسد چشمگیری از
مردم افیونی شوند تا نتوانند چوپ لای چرخ ماشین سرکوب و ترور
و دزدی و سانسور این رژيم بگذارند.
البته در زمان سربازی ام می دیدم که شماری از درجه دارها
افیونی بودند و این را می توانم بگویم که رژيم ننگین اسلامی
رژيمی هرویینی-نفتی و تروریستی است.
ینی پایه های رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
بر روی تروریسم اسلامی،نفت و قاچاق کالا و قاچاق موادمخدر استوار است.
آیا تا کنون در خبرها خوانده اید که سپاه تروریستی پاسداران با قاچاقچیان
مواد مخدر درگیر شده باشد؟ولی بیشتر در خبرها می خوانیم که سپاه تروریستی پاسداران
و سایر نیروهای رژيم ننگین اسلامی ،کولبرها و یا کسانی که بنزین و سوخت قاچاق می کردند
را با شلیک گلوله کشته اند و می کشند.

۲۶-۸-۲۵۷۷ پارسی

در بلوار فردوس تهران چه می گذرد؟

گهگاهی به وبلاگ گمنامیان سر می زنم ولی ایشان خیلی کم می نویسد
و از زمستان سال گذشته تا کنون هیچ نوشته ای در وبلاگش ننوشته است.
در بخش دیدگاه واپسین نوشته اش، از سوی خوانندگان وبلاگ
دیدگاه هایی نوشته شده است که می بایست به آنها دقت کرد.
اگر این دیدگاه ها درست باشد به راستی در بلوار فردوس تهران چه می گذرد؟
آيا این راست که در بلوار فردوس تهران،خانه های امنی درست شده است
که دختران و پسرانی به آنجا برده شده و شکنجه میشوند؟
آیا این درست است که بلوار فردوس تهران به پایگاه قاچاقچی ها
تبدیل شده است؟
اگر گفته های بالا درست باشد چه دلیلی دارد که پلیس و نیروهای امنیتی
به همراه چندین تن در بلوار فردوس تهران و کوچه و پس کوچه هایش
رفته بودند و گاهی با سدای بلند دشنام و ناسزا می گفتند؟
گویا پس از اینکه گزارش هایی درباره ی بلوار فردوس تهران در
بخش دیدگاه های وبلاگ گمنامیان و نوشته هایی که در یک
وبلاگ دیگر،انتشار یافته است، چند پلیس و نیروی امنیتی رژيم ننگین اسلامی
در به در به دنبال افشا کنندگان و نویسندگان این دیدگاه ها و نوشته ها هستند.
با توجه به این دیدگاه ها، دلیل اینکه پنهانی در برخی از خانه ها در بلوار
فردوس تهران افزارهای شنود جاسازی شده است،چیست؟
چرا نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به قفل فروشی هایی در آن پیرامون
سپرده اند که قفل ها و کلیدهایی که به برخی ها فروخته میشود باید به
آنها گزارش شود؟کپی کلیدها باید به آنها داده شود؟و اگر کلیدها
دیجیتالی بودند باید کدشان را به این نیروها بدهند؟
چه دلیلی دارد که برخی وانتی ها در پیرامون بلوار فردوس تهران
چیزهایی را از بلندگو بگویند؟
گویا وبلاگی هم در اینباره ساخته شده بود که با توجه به دیدگاه هایی
که در بخش دیدگاه واپسین نوشته ی وبلاگ گمنامیان نوشته شده
هک شده است ولی سازنده یا سازندگان آن وبلاگ،وبلاگی دیگر را ساخته اند
که در دیدگاه ها آمده که وبلاگ پیشین آنها از سوی گروه آشیانه هک شده است.
البته من نمی توانم درستی یا نادرستی این گفته ها را تایید کنم
ولی چیزی که توجه من را بیشتر به سوی خودش می کشاند
شیوه ای است که در نوشتن این دیدگاه ها به کار برده شده است
گویی که نویسنده یا نویسنده ی این دیدگاه ها از الگوی ویژه ای
در نوشتن پیروی می کنند،البته از دید من، نویسنده یک نفر است و نه بیشتر
گویی که با یک هوش ماشینی سر و کار داشته باشی که به شیوه ای
رازآلود دارد می نویسد و سخنانی می گوید.
البته این شیوه ی نوشتاری نوشته ها در وبلاگ با شیوه ی نوشتاری
دیدگاه ها چه در آن وبلاگ و چه در بخش دیدگاه ها در واپسین نوشته ی
گمنامیان فرق دارد گویی که دیدگاه ها در این دو وبلاگ از سوی یک هوش
ماشینی نوشته شده است که از یک الگوی نارایج و ناشناخته پیروی می کنند
ینی خواندن این دیدگاه ها با این الگوی نوشتاری، من را اندکی می ترساند
درست مانند آن است که ناگهانی با یک چیز ناشناخته روبرو شده باشم.

۲۶-۸-۲۵۷۷ پارسی