پانترک ها در کشور جمهوری آذربایجان بر این باورند که باید آرتساخ را اشغال کنند

این ارمنی ها ، آرارات را خیلی دوست دارند ینی تا پیش از اینکه
پانترک ها بیایند و ارمنی ها را از بخش های ارمنی نشین سرزمینی که
اکنون ترکیه خوانده میشود بیرون کنند ، آرارات در درون سرزمین ارمنستان
بوده ولی اکنون میان کشور ارمنستان و کوه آرارات جدایی افتاده
ولی خوبی اش این است که کوه آرارات از درون خاک ارمنستان دیده میشود.
ارمنی ها به کشورشان هایاستان هم می گویند و دریاچه ی زیبایی هم دارند
به نام دریاچه ی سوان که نمای زیبایی دارد.
البته این آرتساخ هم سرزمین سرسبزی است و پایتخت آن شهر استپاناکرت
است و البته آرتساخ یک سرزمین خودگردان است که پرچم خودش را دارد
خیلی از این پانترک ها در کشور جمهوری آذربایجان به دنبال این هستند تا
آرتساخ را اشغال کنند ولی تا کنون نتوانسته اند این کار را بکنند
چون آرتساخی ها در پاسداری از سرزمینشان با کسی شوخی ندارند
و کشور ارمنستان هم که از بخش جدا شده ی
سرزمینی اش ، همچنان پشتیبانی می کند.
گاهی که به این تارنماهای پانترک ها می نگرم می بینم که درست دارند
رفتارهایی مانند رفتارهای رژيم ننگین اسلامی را از خودشان نشان دهند
ینی زمانی که درگیری میان نیروهای ارمنی و نیروهای مرزی کشور جمهوری آذربایجان
رخ می دهد ، اگر در این درگیری ها کشته شده ها از میان نیروهای جمهوری آذربایجان باشند
این پانترک ها واژه ی شهید را درباره ی آن کشته شده ها به کار می برند
و اگر سرباز کشته شده از میان نیروهای ارمنی در آرتساخ باشد
پانترک ها واژه ی هلاکت را به کار می برند.
پانترک ها در کشور جمهوری آذربایجان بر این باورند که باید آرتساخ را اشغال کنند
چون آن را بخشی از خاک خودشان می دانند که هیچگاه این چنین نبوده است
تا دو سده ی پیش کشوری به نام جمهوری آذربایجان در کار نبوده است
و این کار دولت کمونیستی شوروی بود که برای چند دهه آرتساخ
را به خاک کشور جمهوری آذربایجان افزوده بود.

۲۴-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements