سکوت خبری درباره ی جام جهانی فوتبال زنان به راستی که مایه ی شرمساری است

امروز همین جوری و از روی پیشامد خواستم کارنامه ی جام جهانی فوتبال
زنان را ببینم که با جست و جو در اینترنت دیدم که جام جهانی فوتبال زنان
هفدهم خردادماه درکشور فرانسه برگزار خواهد شد ولی فکرش را هم
نمی کردم که جام جهانی فوتبال زنان از سال ۱۹۹۱ زایشی آغاز به کار کرده باشد
ینی فکرش را نمی کردم که این چنین دیر جام جهانی فوتبال زنان
آغاز به کار کرده باشد.
جام جهانی فوتبال زنان ،هفدهم خردادماه برگزار میشود ولی من در جایی
ندیدم که درباره اش زیاد آگاهی رسانی و خبررسانی شده باشد
کافی است تا نگاهمان را برگردانیم به سال گذشته که جام جهانی فوتبال مردان
داشت برگزار میشد و همه جا پر شده بود از خبرها درباره ی آن.
سکوت خبری درباره ی جام جهانی فوتبال زنان به راستی که مایه ی
شرمساری است.
سال گذشته، جام جهانی فوتبال مردان را تنها در یکی دو بازی
دنبال کردم و دوست داشتم که فرانسه قهرمان شود
چون می دیدم که همگی شان یک گروه بودند و همه برای یکی
و یکی برای همه بودند و از این که می دیدم این تیم، رنگی است
ینی دارای بازیکنانی با رنگ پوست های گوناگون است
همین من را بسی شادمان می کرد.
امسال جام جهانی فوتبال زنان را دنبال خواهم کرد
با اینکه دسترسی تلویزیونی به این بازی ها ندارم
ینی گیرنده ی ماهواره ای ندارم تا بازی ها را ببینم
ولی تلاش خواهم کرد تا خبرهایش را دنبال کنم.

۱۶-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements