اگر می خواستم انتقادی وارد کنم این را خیلی روشن می گفتم

داشتم تارنمای آقای سام قندچی را می خواندم و من این چنین
از نوشته ی ایشان فهمیدم که گویا ایشان فکر کرده اند که در این
چند نوشته ای که در آن به مخالفان رژيم ننگین اسلامی تاخته ام
روی سخنم با آقای سام قندچی و یا هزب سکولار دموکرات ایرانیان
بوده است،که البته که اینجور نیست چون چند روز پیش که
هزب سکولار دموکرات ایرانیان پاسخی روشن به انتقاد وارد شده
به خوش را داد،فهمیدم که این هزب یک هزب پاسخگو است
و هیچگاه نگاهش از بالا به پایین نیست،همچنان که آقای سام قندچی
این چنین است و هیچگاه نگاهش از بالا به پایین نیست وگرنه
نمی آمدند تا به نوشته های یک وبلاگ نویس ناشناس
توجه نشان دهند.
اگر هم می خواستم به هزب سکولار دموکرات ایرانیان
و یا خود آقای سام قندچی، انتقادی وارد کنم
این را خیلی روشن می گفتم.
کما اینکه درباره ی مجاهدین خلق و شاه پرست ها و سبزاللهی ها
و سایر سازمان ها و گروه ها و دسته ها همیشه دیدگاهم را روشن
گفته ام و بر این باور هستم که دیدگاه های این ها، هتا به درد
لای جرز دیوار هم نمی خورد.
و البته که امیدوارم رژیم ننگین اسلامی دست کم با کمک
مشت آهنین آمریکا ، سرنگون شود و یا که این پشتوانه ای شود
برای براندازی رژیم ننگین اسلامی و البته که این گزینه در کوتاه مدت
شاید تنها روزنه ی امید برای سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی باشد.

۳۰-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements