یکی از بهترین پاسخ هایی که ارتش آمریکا می تواند به هر گونه ماجراجویی سپاه تروریستی پاسداران بدهد

یکی از بهترین پاسخ هایی که ارتش آمریکا می تواند به هر گونه
ماجراجویی سپاه تروریستی پاسداران، بدهد این می تواند باشد
که پناهگاه خامنه ای تروریست با یک موشک دوربرد هدف گرفته شود.
البته پیش از آنکه خامنه ای تروریست بتواند خودش را در جای امن تری
پنهان کند، مگر خامنه ای مانند بن لادن و ابوبکر بفدادی یکی از
سرکردگان و پدرخواندگان تروریسم اسلامی نیست؟
پس چرا این تروریست بزرگ باید بتواند خیلی آسوده
در پناهگاهش بنشیند و دستور ترور و بمب گذاری و شکنجه و
جنگ افروزی را بدهد و اهساس امنیت و آرامش هم داشته باشد
و البته که چرا نباید روزگار برای یک چنین خونخوار و تروریستی
تبدیل به یک روزگار دوزخی شود؟
هیچ جا نباید برای لات ها و تروریست ها ، جای امنی برای
جولان دادن باشد واین لات ها و تروریست ها همیشه باید
بترسند از اینکه روزی مجازات خواهند شد.

۲۷-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements