جدیت و تلاش آقای سام قندچی و پاسخ هزب سکولار دموکرات ایرانیان

چند روز پیش نوشته ای انتقادی درباره ی هزب سکولار دموکرات ایرانیان
در وبلاگم نوشتم که آقای سام قندچی در واکنش به آن
پاسخی داده بودند و برای اینکه ماجرا کمی روشن تر شود
نوشته ی دیگری را نیز در وبلاگ نوشتم که آقای سام قندچی
نیز آن نوشته را بازتاب داده بودند که هتا اینکار آقای سام قندچی
به این انجامید که هزب سکولار دموکرات ایرانیان پا به میدان گذاشت
و به انتقادهای وارد شده نسبت به هزب سکولار دموکرات ایرانیان
پاسخی کوتاه ولی روشن داد.
با سپاس از جدیت و تلاشی که آقای سام قندچی دارند
و با سپاس از هزب سکولار دموکرات ایرانیان که درباره ی
پرسش ها و انتقادها پاسخگو بودند.

۲۳-۲-۲۵۷۸ پارسی