آدمی که بسیجی است و همزمان خودش را آته ایست می داند

آدمی که بسیجی است و همزمان خودش را آته ایست می داند
و از سویی دیگر کارمند رژيم ننگین اسلامی هم هست
یک اینچنین آدمی ، باید هم نوشته هایش خنثا و به دردنخور باشد
نمی دانم دلیل بیزاری شدید این چنین آدمی از من چه چیز ویژه ای
می توانست باشد؟
این چنین آدمی هتمن باید یادش بیاید که ماه ها پیش
یکبار از روی پیشامد از زبانش یک چیزی پریده بود و از موجی می گفت
که به گفته ی خودش من آن را به راه انداخته بودم و این موج چه بود؟
نکته ی شگفت انگیز درباره ی این آدم ، این دیدگاه است که
آزادی خواهان بیایند و با دستان خالی به سوی هیولا و
یا به سخنی دیگر
به درون دهان اژدها بروند.
نمی دانم چگونه میشود که آدم، شرافتمند بماند
در هالی که با اختیار کامل و نه با زور
پای برگه ای را امزا کند که در آن خودش را
نوکر خامنه ای تروریست بداند؟
و جای مسخره ی ماجر این است که این چنین آدمی
بیاید و به آدم درس شرافت هم بدهد، البته باید هم چنین رفتارهایی
از چنین آدم و آدمهایی سر بزند چون می دانند که بخششی در کار نخواهد بود
و اهریمن از پای در خواهد آمد و اینها از این می ترسند که دیگر نتوانند
پول پارو کنند و به ما درس مبارزه ی یوتیوبی و مبارزه ی رای من کو بدهند
و سال ها به ما بخندند.

۲۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements