شمار جست و جوها درباره ی سپاه تروریستی پاسداران در اینترنت از سوی کاربران ایرانی، افزایش یافته است

از روز بیستم فروردین ماه تا کنون ، شمار جست و جوها درباره ی
سپاه تروریستی پاسداران در اینترنت از سوی کاربران ایرانی
افزایش یافته است به ویژه که در این جست و جو ها میشود
دید که کاربران در جست و جوهای اینترنتی شان
واژه ی تروریست را در کنار نام سپاه گذاشته اند.
ینی این جا افتاده است که سپاه یک سازمان تروریستی است
و این تسمیم آقای دونالد ترامپ نیز بسیار کمک کننده بود تا
همه بدانند که همکاری و همراهی با سپاه تروریستی پاسداران
ینی کمک کردن و پشتیبانی کردن از یک سازمان تروریستی
به شدت تبهکار.
در این دو-سه سال گذشته به یاد ندارم که از قاسم سلیمانی
با برچسب تروریست و از سپاه پاسداران با برچسب تروریستی
یاد نکرده باشم چون باید این را همیشه به یاد داشته باشم که نباید
گذاشت تروریست ها دارای آرامش و آسایش روانی باشند
و همیشه این باید در ذهنشان باشد که تروریستی بیش نیستند
و اگر شرایت دگرگون شود بهترین جا برای این تروریست ها
زندان است تا نتوانند آسیب و زیانی به دیگران برسانند
و البته که شمار این تروریست های پاسدار و بسیجی چندان هم
کم نیست و فکر نکنم که زندان ها گنجایش این اندازه از تروریست ها
را داشته باشد.

۲۴-۱-۲۵۷۸ پارسی