تسمیم گیری درباره ی سرنگون شدن و در هم کوبیده شدن سپاه تروریستی پاسداران در کاخ سپید انجام خواهد گرفت

پس از تروریستی خوانده شدن سپاه تروریستی پاسداران
از سوی آقای دونالد ترامپ، گویا در برخی از رسانه های پارسی زبان
در بیرون از ایران اشغالی، برخی از گوینده ها و اجراکنندگان برنامه ها
تن پوش هایی را به تن کرده بودند که به رنگ تن پوش هایی است
که در سپاه تروریستی پاسداران کاربرد دارد.
این همزمانی در پوشیدن تن پوش های یکرنگ آنهم پس از
افزوده شدن نام سپاه تروریستی پاسداران به فهرست
نام سازمان های تروریستی، اندکی شک برانگیز است
به ویژه که بسیاری از این خبرنگارها و روزنامه نگارهایی که
به آنسوی مرزهای ایران اشغالی رفته اند روزگاری در درون مرزهای
ایران اشغالی برای رژيم ننگین اسلامی،کار می کردند و شمار زیادی
از آنها در شمار سبزاللهی ها و وابسته به کارخانه ی سوپاپ سازی
اتمینان بوده اند.
چند ماه پیش هم بود که یکی از این سبزاللهی ها با پیش دستی
خودش را به نمایندگی از مردم ایران جلو انداخته بود و
البته جوری می گفت به نمایندگی از مردم ایران، گویی که من
به او رای داده ام تا به نمایندگی از من سخن بگوید
کار از این مسخره تر نیست که هتا پیام به دولت آمریکا و
بلندپایگانش می فرستاد و البته که ایشان نماینده ی همه ی
مردم ایران نیست و به ویژه که این آدم نمی تواند دست کم
نماینده ی من آزادیبان باشد، البته من با ایشان دشمنی ندارم
ولی ایشان را دوست نیز نمی دانم.
تسمیم گیری درباره ی سرنگون شدن و در هم کوبیده شدن
سپاه تروریستی پاسداران در کاخ سپید انجام خواهد گرفت
نه در برنامه های تلویزیونی در بی بی سی و من و تو
و سدای آمریکا و ایران اینترنشنال و رادیو فردا.
این مبارزان در درون ایران اشغالی هستند که دارند مبارزه می کنند
و اینها هم در بیرون از ایران اشغالی و در کشورهای آزاد نشسته اند
و دارند ژست مبارزه می گیرند در هالی که همه ی سخنانشان
در بهترین شکل می تواند یک چیز خنثا و به دردنخور باشد.

نکته:
سوپاپ سازی اتمینان در این نوشته اشاره به خاتمی همیشه خندان
و میر هسین و کروبی و رفسنجانی و روهانی دارد که
با رنگ های سبز و بنفش و با نام های سبزاللهی و
سوپاپ های اتمینان نیز شناخته میشوند.

۲۴-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements