این یک سخن فکر نشده و نسجیده است

اینی که برخی ها فکر می کنند همه ی مردم در ایران آگاه شده اند
و به دنبال آزاد شدن هستند یک سخن فکر نشده و نسجیده است
این مردم ینی بیشتر این مردم هیچ درکی از آزادی ندارند
ینی درک درستی از آزادی ندارند، ینی اگر این رژيم ننگین اسلامی
پول مفت به این آدم ها بدهد و خرید و فروش آشامیدنی های الکلی
در ایران اشغالی را آزاد کند و برنامه های تلویزیونی برهنه و نیمه برهنه
از رسانه ها پخش کند و کاباره و روسپی خانه در ایران اشغالی بسازد
آن هنگام فهمیده خواهد شد که این که گفته میشود همه ی مردم در ایران
به این نتیجه رسیده اند که به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم برسند
سخنی نسنجیده و از روی شتابزدگی بوده است.
رک و راست بگویم که درسد بسیار بالایی از مردم در ایران به دنبال
این چیزهای پیش پاافتاده هستند نه به دنبال دموکراسی و سکولاریسم و آزادی .
و نباید الکی خودمان را گول بزنیم و باید بدانیم که خواسته های آزادی خواهان
جدای از خواسته های این بخش از مردم است.
نمی دانم این مردم چرا دوست دارند که همیشه کنترل شوند و
آزادی از آنها ستانده شود و به جایش به آنها چیزهایی داده شود
که سرگرمشان کند تا سپری شدن روزگار را کمتر درک کنند
ینی دوست دارند که با چیزهای الکی سرگرم شوند و روزشان
را شب کنند.

۲۴-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements