سپاه تروریستی پاسداران در لیست سیاه سازمان های تروریستی

یکی از گزینه های خوبی که چندین روز پیش از فرارسیدن نوروز
به ذهنم رسیده بود این بود که بهتر است آقای دونالد ترامپ در نوروز امسال
و در یک سخنرانی و در پیام نوروزی اش نام سپاه تروریستی پاسداران
را رسمن در لیست سیاه سازمان های تروریستی بگذارد
که این چنین کاری انجام نشد.
و البته اکنون در خبرها می خوانم که گویا دولت کنونی آمریکا
تسمیم گرفته است که اهتمالن در روز دوشنبه ینی فردا
نام سپاه تروریستی پاسداران را رسمن در لیست سیاه
سازمان های تروریستی بگنجاند.
و خب این بسیار مانستگی به ایده ای دارد که من آن را گذر از
شرایت مرزی و گذر از خت مرزی می دانم که در چند نوشته پیش از این
به آن اشاره کرده و گذر از این خت مرزی و شرایت مرزی را برابر با
بیستم فروردین ماه دانسته بودم.

۱۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements