رژيم ننگین اسلامی ، ذره دره وارد یک سیاهچاله خواهد شد

چند ماهی میشد که کژدم ، وبلاگش را خیلی دیر به دیر به روز می کرد
ولی در این چند هفته ی گذشته، کژدم دارد پیوسته می نویسد
البته گاه نوشته هایی که رگه هایی از خشونت دارد نیز در میان
نوشته های کژدم دیده میشود که اگر من بودم آنها را نمی نوشتم
ولی باید دید که روی سخن کژدم،چه کسانی اند؟
آری روی سخن او همین تروریست های پاسدار و بسیجی هستند
و به راستی برای نبرد با این تروریست های اسلامگرا
چگونه باید با آنها برخورد کرد؟آیا باید با گل و شیرینی
به جنگ تروریست های پاسدار و بسیجی رفت؟
اگر فرود فولادوند نبود
اگر وبلاگ کژدم نبود من چه میکردم؟
بگذارید رک و راست بگویم که من با نوشته های وبلاگ کژدم
زندگی کرده ام آنچنان که با گفته های فرود فولادوند
زندگی کرده ام،با ویدیوهای فرود فولادوند خیلی دیر آشنا شدم
درست آن زمانی که فهمیدم این چنین دلاوری به دام
رژيم ننگین اسلامی افتاده است
ولی با وبلاگ کژدم در زمان مناسب آشنا شدم
و تا همین اکنون هم دارم وبلاگش را می خوانم و گاهی
که هوایی میشوم، نوشته های وبلاگش را شخم می زنم.
کژدم گاهی ناامید میشود از اینکه می بیند که خوانندگان وبلاگش
خاموش اند و دیدگاهی نمی نویسند ولی من همیشه
نوشته های ایشان را می خوانم و هر گاه سخنی داشته باشم
آن را در وبلاگم می نویسم و این ینی خاموش نیستم.
چیزهای زیادی از فرود فولادوند و کژدم یادگرفته ام
و وبلاگ کژدم به مانند کتابی است که همچنان دارد به روز میشود
اردیبهشت ماه نزدیک است و رژيم ننگین اسلامی روزهای دشوار
و سخت و نگران کننده ای در پیش دارد.
البته من در نوشته ای به این اشاره کرده بودم که
روز بیستم فروردین ماه، گذر از شرایت مرزی است
ینی با گذر از آن، رژيم ننگین اسلامی ، ذره دره
وارد یک سیاهچاله خواهد شد.

۱۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements