گمانه زنی ها درباره ی کنار گذاشته شدن وریا غفوری از بازی های تیم استقلال تهران

روز بازی فوتبال میان دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران
ندیدم که نام وریا غفوری در میان بازیکنان استقلال تهران باشد
و همان روز در خبرها هم گفته شد که او آسیب دیدگی داشت
و گویا در بازی پس از آن نیز وریا غفوری پا به توپ نشده است
البته ناگفته نماند که وریا غفوری چندین روز پیش در اینترنت
آنهم نامستقیم ، انتقادها و واکنش هایی را نسبت به برخی
سیاست ها و رفتارهای رژيم ننگین اسلامی داشت
تا آنجا که هتا این خامنه ای تروریست در
یک سخنرانی و البته نامستقیم به آن اشاره کرده بود
و اکنون گمانه زنی ها بر این است که سپاه تروریستی پاسداران
دارد فشار می آورد تا وریا غفوری از بازی های تیم استقلال تهران
کنار گذاشته شود.

۱۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements