فکر کنم این زخم در خردادماه سرباز کند

بیزاری از آخوندها و رژيم ننگین اسلامی آهسته آهسته دارد
به یک موج تبدیل میشود ، البته کجایش را دیده اید بگذارید این
اردیبهشت ماه آهسته آهسته به پایان برسد ، فکر نکنم که خردادماه
ماه آرامی باشد.
این که تروریست های اسلامگرا در ایران اشغالی فکر می کنند که
مالک جان و مال و ناموس همه ی ساکنان ایران اند بی شک
که بی پاسخ نخواهد ماند و هر روز که می گذرد بر شدت
بیزاری از این کوکلاکس کلان های اسلامی افزوده خواهد شد.
چه لذتی دارد آمدن روزهایی که تروریست های پاسدار و بسیجی
از شدت ترس هتا نتوانند یک دقیقه هم چرت بزنند و دچار
تب و لرز شبانه روزی شوند.
کژدم وبلاگنویس چندی پیش گمانه زنی کرده بود که اردیبهشت ماه
ماه فوران خشم مردم باشد که شاید هم اینگونه شد و به اهتمال زیاد
هرچه به پایان اردیبهشت ماه نزدیک شویم ، خشم نسبت به
رژيم ننگین اسلامی نیز تلنبار خواهد شد و فکر کنم این زخم
در خردادماه سرباز کند.
به راستی ببینید که چه کسانی سخن از شرافت و ناموس
و اینجور چیزها می گویند؟تروریست های پاسدار و بسیجی
که هیچ بویی از شرافت نبرده اند و در شمار بی ناموس ترین
آدمهایی اند که ایران در تاریخ، به خودش دیده است.

۱۰-۲-۲۵۷۸ پارسی

رمز آغاز پروژه ی پایان دادن به زندگی رژيم ننگین اسلامی(رژيم ننگین ملایان)

مرگ یک تروریست آنهم یک تروریست بزرگ (خامنه ای)در تابستان
به راستی که می تواند یک خبر خوش و سرنوشت ساز باشد
کسانی که می گویند نباید از مرگ کسی خشنود شد این را نمی گویند که
نباید از مرگ چه کسی و چه کسانی خشنودی کرد؟
مرگ تروریست هایی چون خامنه ای و ابوبکر بغدادی و بن لادن
به راستی که خبر خوش برای همه ی آزادی خواهان جهان است.
پس از تروریستی نامیده شدن سپاه تروریستی پاسداران از سوی
دولت کنونی آمریکا فکر کنم که دیگر دارد زمانش فرا می رسد
که اینبار خامنه ای تروریست از سوی دولت کنونی آمریکا
رسمن تروریست بزرگ نامیده شود.
اینکه آقای دونالد ترامپ در برنامه ی زنده تلویزیونی با پوشش دهی
گسترده، رسمن از خامنه ای تروریست با نام تروریست بزرگ
و از خمینی تروریست و خامنه ای تروریست با نام پدر خواندگان
تروریسم اسلامی نام ببرد، می تواند آشکارا رمز آغاز پروژه ی
پایان دادن به زندگی رژيم ننگین اسلامی(رژيم ننگین ملایان) باشد.

۱۰-۲-۲۵۷۸ پارسی

راه مبارزه با رژيم ننگین اسلامی هتا برای ایرانی های خیلی ترسو نیز زیاد است

ببینید که گیر چه کسانی افتاده ایم ینی یک زن و دختر
در ایران اشغالی، این آزادی را ندارد که روسری بر سرش نکند
و هتا برای اینکه شماری از زنان و دختران ایرانی بدون روسری رانندگی
می کرده اند پیامک های هشداری از سوی پلیس سرکوبگر
رژيم ننگین اسلامی دریافت کرده اند تا بیایند و پرس و جو شوند
که چرا زمان رانندگی روسری بر سر نداشته اند؟
خب این سبزاللهی ها و بنفش ها بیایند و به ما بگویند که این دیگر
چه کاری است که انجام میشود ؟ولی می بینیم که همین سبزاللهی ها
و بنفش ها می روند تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران را بر تن
می کنند و فریاد می زنند و می گویند که پاسدار هستند.
ببینید با یک زن در ایران اشغالی چه برخوردی میشود؟
این ساکنان بی تفاوت ایران هم که انگار نه انگار وخودشان را زده اند
به بی تفاوتی و تنها زمانی که کار از کار می گذرد و سختی و دشواری
به سراغ خودشان می آید آن هنگام است که آه و ناله می کنند تا کسی
به دادشان برسد و چون خودشان فریاد دادخواهی دیگران را
با سکوت و بی تفاوتی و دهن کجی پاسخ داده اند،بی پاسخ
و تنها و بی هیچ فریادرسی می مانند تا بدانند که
اینبار نوبتی هم که باشد، نوبت خودشان است.
راه مبارزه با رژيم ننگین اسلامی هتا برای ایرانی های خیلی ترسو
نیز زیاد است، اگر می ترسند که خیزشی بر پا کنند دست کم
نباید در انتخابات نمایشی و فرمایشی رژيم ننگین اسلامی شرکت کنند
و یا نباید در روزهای آشورا و تاسوا از خانه هایشان بیرون بیایند
و یا در همین ماه رمزان ، وانمود نکنند که روزه گرفته اند بلکه
به روزه نبودن خودشان اشاره کنند و آن را نشان دهند.
اینها ساده ترین کارها و بی ختر ترین کارهایی است که میشود
انجام داد و اگر این کار هم از دستشان بر نمی آید
آن هنگام دیگر نباید امیدی به نابودی رژيم ننگین اسلامی داشته باشند
و هر چه هم که بنالند و آه بکشند و انتقاد کنند ، کارشان درست به
مانند یک تف سربالا خواهد بود که به سوی خودشان بازخواهد گشت.

۷-۲-۲۵۷۸ پارسی

پیش بینی من این است که رژيم ننگین اسلامی با دستان خودش، خودش را خفه و خودکشی خواهد کرد

سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی آنجوری نخواهد بود که برخی ها
فکر می کنند، شاید یک رخداد ترکیبی، زمینه ساز سرنگونی
رژيم ننگین اسلامی شود.
این رخداد ترکیبی چه می تواند باشد را روزهای آینده می تواند
برایمان آشکار کند ینی زمانی که کار به پایان رسید
به آن پی خواهیم برد.
مرگ زود هنگام خامنه ای تروریست که می تواند بهترین زمان برای
سرنگونی رژيم ننگین اسلامی باشد و البته این باید با افزایش یافتن
درگیری های درون باندهای رژيم ننگین اسلامی همزمان شود
و البته که این می تواند بهترین شانس برای سرنگون کردن
رژيم ننگین اسلامی باشد.
در روزهای گذشته، جنب و جوش هایی دیده میشود که
گویی شمار چشمگیری از ایرانی ها دارند خودشان را برای فرارسیدن
موج دیگری از گرانی ها آماده می کنند و هتا من می توانم
از هم اکنون پیش نشانگرهای یک خیزش گسترده تر را از هم اکنون
ببینم ینی کافی است فشار بزرگ بر پیکره ی رژيم ننگین اسلامی
وارد شود آن هنگام کار به جاهای باریک تر کشیده خواهد شد.
اینکه برخی فکر می کنند که رژيم ننگین اسلامی وارد گفت و گو با
دولت دونالد ترامپ خواهد شد را ساده انگاری می دانم
چون پیش زمینه برای وارد گفت و گو شدن با دولت دونالد ترامپ
این است که رژيم ننگین اسلامی،نخست باید تاوان همه ی تبهکاری های
گذشته اش را بدهد تا آن هنگام درباره یک چنین گفت و گویی
تسمیم گیری شود.
پیش بینی من این است که رژيم ننگین اسلامی با دستان خودش
خودش را خفه و خودکشی خواهد کرد ینی بر سنگینی سرکوب ها
در درون ایران اشغالی خواهد افزود و دست به ماجراجویی هایی
خواهد زد که پایان کارش به همین دیوانه بازی هایش بستگی دارد.

۷-۲-۲۵۷۸ پارسی