به یاد این دختر و به یاد سایر دختران خیابان انقلاب هم باشیم که ناشناس مانده اند

چند روز پیش بود که ویدیویی از یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب
در اینترنت و درخبرگزاری ها پخش شد که دختری در میدان انقلاب
روسری از سرش برداشته بود که پس از انتشار آن ویدیو، دیگر هیچ
آگاهی و دانستنی بیشتری از این دختر در دست نیست.
این را نوشتم تا بگویم که کار ایشان را هرگز فراموش نمی کنم
خب اگر درباره ی این مبارزها چیزی نوشته نشود و درباره ی آنها
آگاهی رسانی نشود،آنها خیلی زود فراموش میشوند و رژيم ننگین اسلامی
نیز همین را می خواهد، مگر میشود آرام بود و در آرامش بود زمانی که
شماری از نازنین ترین آدمها در زندان ها و شکنجه گاه های
رژيم ننگین اسلامی در بند هستند.
درود بر این دختر خیابان انقلاب که روسری را از سرش برداشت
و به روسری اجباری نه گفت، هر چند که این کار برایش هزینه داشت
به یاد این دختر و به یاد سایر دختران خیابان انقلاب هم باشیم که ناشناس مانده اند
و کسی درباره ی آنها چیزی نمی داند.

۲۲-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements