ستار بهشتی را همین تروریست های پاسدار و بسیجی کشتند

یاد مادر ستار بهشتی افتادم با آن چهره ی ویژه ی خودش که همیشه در ذهنم
ماندگار است، می بینم که دیگر خبری از او در اینترنت نوشته نمیشود گویی که
از یادها رفته است ، فریادهای بانو گوهر اشقی را هرگز از یاد نمی برم که
زمانی که می خواست به گورستان وارد شود از همان در ورودی با سدای بلند
نام فرزندش را سدا می زد و به دنبال ستارش می گشت.
آری ستار بهشتی را همین تروریست های پاسدار و بسیجی
در زیر شکنجه کشته بودند و این داغی بزرگ برای تک تک
آزادی خواهان بود.
گوهر اشقی دیگر ستارش را ندارد و دیگر ، وبلاگ ستار بهشتی به روز نمیشود
همان ستاری که خبر کشته شدنش قلب آزادیبانان را به درد آورد.
نام ستار بهشتی پس از چند سالی که از کشته شدنش
به دست کوکلاکس کلان های اسلامی می گذرد هنوز زنده است و اگر
یک ستار بهشتی کشته شده است،چند ستار بهشتی دیگر پا به میدان گذاشته اند.
نام ستار بهشتی در تاریخ ایران، ماندگار خواهد شد و راهش دنباله خواهد داشت
اوباشان پاسدار و بسیجی و هزب اللهی هم این را بدانند که کنش های تروریستی شان
هیچگاه بی پاسخ نخواهد ماند.

۱۵-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements