بارها گفته ام و تاکید کرده ام که آزادی خواهان باید سیگنال های نیرومندی از درون ایران اشغالی به دولت دونالد ترامپ بفرستند

بارها گفته ام و تاکید کرده ام که آزادی خواهان باید سیگنال های نیرومندی
از درون ایران اشغالی به دولت دونالد ترامپ بفرستند،یکی از نیرومندترین
سیگنال های فرستاده شده از درون ایران اشغالی همین خیزش دی ماه ۲۵۷۶ بود
و این سیگنال های فرستاده شده در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ بود که توانست دولت ترامپ را
بیش از پیش متوجه این کند که ایران کشوری کاملن یکدست نیست و با گذشت هر روز
از خیرش دی ماه ۲۵۷۶ دیده میشود که هر روزه بر شدت فشارها و بایکوت ها
بر روی رژیم ننگین اسلامی، افزوده میشود.
من خودم یک تنه چه در این وبلاگ و چه یک زمانی در تارنمای بالاترین
همه ی تلاشم این بود که سیگنال هایی به دولت ترامپ فرستاده شود
و البته روشن بود که این تلاش های من می توانست خشم برخی ها را برانگیزد
البته چندی است که دیگر در بالاترین نیستم چون برایم آن کارایی پیشین را ندارد.
من یکی از کسانی بودم که آغازگر فرستادن سیگنال های نخستین بود
شاید گفته شود که سیگنال های فرستاده شده ، هیچ ارزشی نداشته اند
ولی من این چنین نمی اندیشم ، چون اگر اینگونه بود من هیچگاه متهم
به موج سازی در این زمینه نمیشدم.

۱۵-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements