سپاه تروریستی پاسداران و سوت زدن از ترس تاریکی

همین چند روز پیش بود که سپاه تروریستی پاسداران چند تا لوله ی پرنده را
به سوی خاک سوریه پرتاب کرد که یکی در آسمان ایران اشغالی منفجر شد و دیگری هم
در خود خاک ایران اشغالی به زمین برخورد کرد، با این که سپاه تروریستی پاسداران
می گوید که هدف از پرتاب این لوله های پرنده،پایگاه دولت تروریستی اسلامی اراق و شام بود
ولی می خواستند به آمریکایی ها هشدار بدهند، البته این اوباشان پاسدار و بسیجی
گمان می کنند که آمریکا از نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران می ترسد
و البته که این چنین نیست و رژيم ننگین اسلامی پس از سیزدهم آبانماه خواهد دید
که چه بر سرش خواهد آمد.
در وبلاگ بگو نه، نوشته بود که
این لوله پرانی های(موشک پرانی های)سپاه تروریستی پاسداران
درست مانند سوت زدن از ترس تاریکی است.

۱۲-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements