آقای نتانیاهو من از شما بسیار سپاسگزارم

آقای نتانیاهو،من بسیار از شما سپاسگزارم که همیشه تلاش کرده اید تا
از پنهان کاری ها و فریبکاری های رژيم ننگین اسلامی پرده بردارید و
مشت رژیم ننگین اسلامی را باز و آن ها را رسوا کنید.
سخنرانی روشنگرانه و افشاگرانه ی شما در سازمان ملل، ستودنی بود
من سخنرانی شما را در اینترنت خواندم، سخنرانی شما مانند سخنرانی
آقای دونالد ترامپ در سازمان ملل ، بسیار ستودنی و البته امید بخش بود.
همانگونه که کوروش بزرگ در نزدیک به دو هزار و پانسد سال پیش
اسراییلی ها را از بند بابل آزاد کرد و آنها را روانه ی سرزمینی کرد
که از آنجا رانده شده بودند و استوانه ی بی مانندش را برای آیندگان
به یادگار گذاشت اکنون می بینم که آقای دونالد ترامپ که من او را
کوروشی دیگر می نامم ، آمده و نیرومندانه در کنار کشور اسراییل ایستاده است
چون می داند که ساختاری تروریستی به نام رژيم ننگین اسلامی هست
که هدفش نابودی کشور اسراییل و کشتار شهروندان اسراییلی است
و البته رژیم ننگین اسلامی انجام این کار هولناک را به سپاه تروریستی پاسداران سپرده است.
آقای دونالد ترامپ و همراهان و همکاران او و هتا شما آقای نتانیاهو
بارها گفته اید که در کنار آزادی خواهان ایرانی ایستاده اید و آن ها را
تنها نمی گذارید و این بسی مایه ی شادمانی من است.
آقای نتانیاهو، زمانی که ارتش اسراییل، پایگاه ها و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران
و سازمان تروریستی هزب الله لبنان را در سوریه، بمباران و موشکباران می کند
من شادمان از این میشوم که کشوری و نیرویی پیدا شده است که دارد
پاسخی کوبنده به این تروریست ها می دهد.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements