گویی که نود درسد از جهان، آرام آرام از دیده ها پنهان میشود

ستاره شناسان از دو راه می توانند مقدار ماده ی موجود در جهان را بشمارند:
یکی از راه تندی سنجی و دیگری از راه شمارش.
در روش تندی سنجی،ستاره شناسان،تندی ستاره ها و گازها را به دور کانون کهکشان
اندازه می گیرند و با این شیوه می توانند مقدار جرم کهکشان را به دست بیاورند.
و در روش شمارش،همه جرم های شناخته شده در کهکشان مانند ستاره و گاز و غبار
فهرست میشود و سپس جرم تک تک آنها به دست می آید و به این شیوه
می توان جرم کل کهکشان را به دست آورد.
پس از این که این دو روش به کار بسته شد،دیده میشود که این دو پاسخ
با هم نمی خوانند،باید توجه داشت که روش تندی سنجی نسبت به روش شمارش
جرم بیشتری را نشان می دهد.
آیا اشتباهی در کار است؟ آیا یک چیزی کم است؟آیا چیزی از قلم افتاده است؟
می بینیم که نود درسد از ماده ی کهکشان ما به شیوه ای رازآلود به شمارش در نیامده است.
گویی که نود درسد از جهان، آرام آرام از دیده ها پنهان میشود ینی همه ی این جرم
به ماده ای سیاه و تیره تبدیل میشود که هرگز نمی توانیم آن را مستقیم ببینیم
این نود درسد پنهان و نادیدنی(نود درسد از کیهان)ماده ی تیره ای است که
تنها می توان نامستقیم و با بررسی اثر گرانشی آن بر روی جرم های دیگر
به بودن آن پی برد.
خیلی شگفت انگیز است چون زمانی که داریم به آسمان بالای سرمان می نگریم
ینی داریم تنها به ده درسد از کیهان نگاه می کنیم.

بن مایه:
یادداشت من از کتابی به نام فزا در بیست و پنج سال آینده است
که نام گردآورنده ی آن، تامس آر مک دانف می باشد.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

اگر ایران همچنان در اشغال این ملاها و پاسدارها و بسیجی ها بماند تبدیل به فقیرترین کشور روی زمین خواهد شد

پول در ایران اشغالی خیلی بی ارزش شده است،یک کالای ساده که در آن فناوری
چندانی به کار نرفته است تا همین چند ماه پیش، بهایش کمتر از سد هزار تومان بود
اکنون بهای آن هتا به بالای سی سد تا چارسد هزار تومان رسیده است
و بیکاری روند افزایشی به خودش گرفته است ینی جویای کار زیاد است
ولی کار نیست و اگر هم بتوانید کاری گیر بیاورید یا پولتان را دیر به دیر می دهند
یا دستمزد شما را گرو نگه می داند و یا پولتان را نمی دهند و چون دستتان به جایی بند نیست
نمی توانید پولتان را بگیرید البته کارفرماها در ایران، چند برابر پولی که می دهند از
کارگران کار می کشند ینی مانند یک دستگاه از کارگر کار می کشند، این ها را می گویم
تا همه چیز روشن شود ینی این ها را خودم دارم می بینم.
این یارانه ای را هم که رژيم ننگین اسلامی
ماهانه برای هر یک از ساکنان ایران واریز می کند ۴۴۵۰۰ تومان است ینی
چیزی نزدیک به دو و نیم دلار تا سه دلار ،ینی تا این اندازه ریال بی ارزش شده است.
اگر ایران همچنان در اشغال این ملاها و پاسدارها و بسیجی ها بماند
تبدیل به فقیرترین کشور روی زمین خواهد شد در هالی که روی انباری
از نفت و گاز و موادکانی داریم زندگی می کنیم.
این همه پول نفت را همین ملاها و پاسدارها و بسیجی ها و هزب اللهی ها
دزدیده اند و به جیب خودشان واریز و یا آن را هزینه ی کارهای تروریستی شان کرده اند.
مسجد و گورامامزادگان و گور قدیسان و گور شیخ و گور آخوند به چه دردی می خورد
که اینجور قارچ گونه در سراسر ایران رشد کرده اند؟این همه پول هم برای
این چیزهای به دردنخور هزینه شده است.
به کتابخانه ها و کتابفروشی ها و دانشگاه ها و مدرسه ها در ایران نگاه کنید
که همه اش از سوی مافیای دین پر شده است از کتاب های چرت و پرت دینی
که به هیچ دردی نمی خورند به جز اینکه این کتاب ها یکی دو بار خوانده شوند
تا دانسته شود که این چنین چرندیاتی هم بود و هست که شماری به آن ها باور داشتند و دارند.
این مهره های رژيم ننگین اسلامی یاد گرفته اند همکاران دزد خود را اختلاسگر
بنامند،این واژه ی اختلاس و اختلاسگر را ساخته اند تا ناآگاهان را بفریبند
این ها همگی دزدند و همدست و بی شک این ساختار فاسد و ننگین باید سرنگون شود.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

آقای نتانیاهو من از شما بسیار سپاسگزارم

آقای نتانیاهو،من بسیار از شما سپاسگزارم که همیشه تلاش کرده اید تا
از پنهان کاری ها و فریبکاری های رژيم ننگین اسلامی پرده بردارید و
مشت رژیم ننگین اسلامی را باز و آن ها را رسوا کنید.
سخنرانی روشنگرانه و افشاگرانه ی شما در سازمان ملل، ستودنی بود
من سخنرانی شما را در اینترنت خواندم، سخنرانی شما مانند سخنرانی
آقای دونالد ترامپ در سازمان ملل ، بسیار ستودنی و البته امید بخش بود.
همانگونه که کوروش بزرگ در نزدیک به دو هزار و پانسد سال پیش
اسراییلی ها را از بند بابل آزاد کرد و آنها را روانه ی سرزمینی کرد
که از آنجا رانده شده بودند و استوانه ی بی مانندش را برای آیندگان
به یادگار گذاشت اکنون می بینم که آقای دونالد ترامپ که من او را
کوروشی دیگر می نامم ، آمده و نیرومندانه در کنار کشور اسراییل ایستاده است
چون می داند که ساختاری تروریستی به نام رژيم ننگین اسلامی هست
که هدفش نابودی کشور اسراییل و کشتار شهروندان اسراییلی است
و البته رژیم ننگین اسلامی انجام این کار هولناک را به سپاه تروریستی پاسداران سپرده است.
آقای دونالد ترامپ و همراهان و همکاران او و هتا شما آقای نتانیاهو
بارها گفته اید که در کنار آزادی خواهان ایرانی ایستاده اید و آن ها را
تنها نمی گذارید و این بسی مایه ی شادمانی من است.
آقای نتانیاهو، زمانی که ارتش اسراییل، پایگاه ها و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران
و سازمان تروریستی هزب الله لبنان را در سوریه، بمباران و موشکباران می کند
من شادمان از این میشوم که کشوری و نیرویی پیدا شده است که دارد
پاسخی کوبنده به این تروریست ها می دهد.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی

اگر کنترل چاه های نفتی و میدان های گازی از دست رژیم ننگین اسلامی خارج شود ، می تواند دردسر بزرگی برای رژیم ملایان باشد

آیا تا کنون به این اندیشیده اید که اگر کنترل چاه های نفتی و میدان های گازی
از دست رژیم ننگین اسلامی خارج شود چه دردسر بزرگی می تواند برای
رژيم ملایان باشد؟و این چیزی است که اهتمال رخ دادنش چندان هم کم نیست.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران کافی است به یک اشتباه بزرگ
دست بزنند آن هنگام چنین برنامه هایی می تواند برای مهار کامل رژيم ننگین اسلامی
به کار بسته شود.
ینی اگر رژيم ننگین اسلامی این میدان های گازی و نفتی را از دست بدهد
دیگر هیچ درآمدی نخواهد داشت و خودش را تک و تنها و زخم خورده خواهد دید
و آسیب های پیاپی،آن هم یکی پس از دیگری بر پیکر زخم خورده ی رژيم ننگین اسلامی
وارد خواهد شد.
پیش بینی ام این است که آمریکایی ها همچنان در سوریه بمانند
و به ارتش اسراییل برای در هم کوبیدن گسترده تر پایگاه ها و
انبارهای سپاه تروریستی پاسداران در سوریه چراغ سبز نشان دهند
و بر شمار نیروهای خود در اراق بیفزایند و نیروهای کرد در سوریه را
نیز همچنان پشتیبانی و تقویت کنند.
آمریکایی ها همچنان برای اینکه رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
را در سردرگمی و و ترس و هراس همیشگی از سرنگونی و نابودی نگه دارند
بهتر است به یک رشته کارهایی مانند برگزاری مانور و یا گشت زنی
در آب های جنوبی ایران دست بزنند.

۷-۷-۲۵۷۷ پارسی