کمترین خواست مخالفان رژيم ننگین اسلامی،سرنگونی رژيم ننگین اسلامی است

دو روز پیش در خبرها خواندم که آمریکایی ها تسمیم گرفته اند تا
دارایی های مهره های رژيم ننگین اسلامی در آمریکا را توقیف کنند
و هتا مهره های وابسته به رژيم ننگین اسلامی را از خاک آمریکا بیرون کنند
که دیروز در خبرها آمد که این خبر نادرست بوده است
چه این خبر درست باشد چه نباشد،دولت آمریکا در روزهای آینده
چنین کاری را انجام خواهد داد و پول ها و دارایی های مهره های رژيم ننگین اسلامی
در آمریکا را بلوکه خواهد کرد.
یک نکته ی ارزشمندی که پخش شدن این خبر داشت این بود که موجی از شادی
را در میان مخالفان رژيم ننگین اسلامی آفرید و این ینی کمترین خواست
مخالفان رژیم ننگین اسلامی، سرنگونی رژيم ننگین اسلامی است.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements