ایشان می تواند نقش به سزایی در همراه کردن آزادی خواهان برای ساخت جبهه ای یگانه در برابر رژيم ننگین اسلامی داشته باشد

چند روز پیش آگاه شدم که ریزا پهلوی در گفت و گویی با یک رسانه
گفته بود که به دنبال رسیدن به تاج و تخت نیست ینی به دنبال سلتنت نیست
و از تجربه ی خودش گفته که آن را از زیستن در کشور آزاد،سکولار و دموکراتیک
آمریکا به دست آورده است.
و هتا دیدم که سام قندچی در تارنمایش به این نکته اشاره کرده وسخنان ایشان را
بسیار به هنگام و به جا و درست دانسته است.
من خودم در لابه لای خبرها، برش هایی از گفت و گوی ریزا پهلوی را خواندم
و اگر ایشان گفته ی خودش را زیر پا نگذارد و به دنبال رسیدن به تاج و تخت نباشد
و از آنجایی که آدم شناخته شده ای است می تواند نقش به سزایی در همراه کردن
آزادی خواهان برای ساخت جبهه ای یگانه در برابر رژيم ننگین اسلامی داشته باشد.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements