سپاه تروریستی پاسداران باید و باید نابود شود

گویا برخی ها تازه فهمیده اند که سپاه پاسداران، سازمانی تروریستی است و
آن را در رده ی سازمان های تروریستی جای داده اند.
یادتان نرود که هر جا خواستید از این سازمان تروریستی یاد کنید
واژه ی سپاه تروریستی پاسداران را به کار ببرید تا این واژه جا بیفتد
و همه بدانند که سپاه پاسداران و تروریسم اسلامی دو چیز همزاد هستند
و جدایی ناپذیرند،نه تنها سپاه تروریستی پاسداران باید به شدت بایکوت شود
بلکه باید نابود شود چون تا زمانی که سپاه تروریستی پاسداران هست هیچگاه
از جنگ افروزی و شکنجه و کشتار و گسترش تروریسم اسلامی دست نخواهد کشید.
سپاه تروریستی پاسداران، دستگاه کشتار و ترور رژيم ننگین اسلامی است و
اگر سپاه تروریستی پاسداران نابود شود آن هنگام رژيم ننگین اسلامی نیز
به دنبال آن سرنگون خواهد شد.

۱-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements