باید پرده از چهره ی راستین دین برداشت و آن را رسوا کرد

ساختار دین هتا اگر میلیاردها دلار پول داشته و باورمندانش چندین میلیارد باشد
باز هم با آن همه هزینه نمی تواند در برابر یک وبلاگنویس آزاد ایستادگی کند
یک پرسش ژرف و زیرکانه از سوی یک وبلاگنویس آزاد کافی است تا
هرآنچه را که ساختار دین به هم بافته است را از هم بشکافد و پرده از چهره ی
راستین دین بردارد و آن را رسوا کند.
دین و دینبانان در جهان آزاد چیزی برای گفتن ندارند چون آزادیبانان
تنها با یک پرسش، کل ساختار دین را به لرزه در می آورند و برای همین هم
دینبانان تلاششان در جهت این است که آزادی را سرکوب کنند.

۱-۴-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements