در اینجا می بینم که جبهه ی ملی نتوانسته است شیفتگی خودش به اسلام ننگین را پنهان کند

چند روز پیش بود و در خبرها داشتم منشوری را می خواندم که منشور شهروندی
نام داشت و دست پخت جبهه ی ملی بود.
در بخش باورها و هدف های جبهه ی ملی به این اشاره شده بود که
برای ارج نهادن به دین اسلام است که به جدایی دین از دولت تاکید دارند.
در اینجا می بینم که جبهه ی ملی نتوانسته است شیفتگی خودش به اسلام ننگین
را پنهان کند و در همان آغاز، سکولاریسم را لگدمال کرده است.
به راستی آیا اینها می خواهند برای ایران اشغالی
آزادی و دموکراسی و سکولاریسم به ارمغان بیاورند؟

۲۹-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements