با انجام این کارهای ساده میتوان از هدر رفت آب پیشگیری کرد

یکی از کارهای نادرستی که شهرداری ها در ایران انجام می دهند این است که
کارگران شهرداری به جای اینکه در ماه های گرم سال، شب ها و یا هتا نیمه های
شب که هوا خنک تر است، فزای سبز را آبیاری کنند می آیند و به هنگام روز
که هوا گرمتر میشود،فزای سبز را آبیاری می کنند.
افزون بر این، در کشوری مانند ایران که کشوری خشک و کم آب است
به جای چمن کاری بهتر است درختکاری انجام شود
تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.
با انجام این کارهای ساده ،میتوان از هدر رفت آب پیشگیری کرد
به همین سادگی.

۲۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements