مهره های رژيم ننگین اسلامی از کوچک تا بزرگ همگی ابلهند و ابله تر و بی خردتر آنانی اند که به اینها رای می دهند و اینها را تایید می کنند

باید یک خسته نباشید به دونالد ترامپ و همکارانش در دولت آمریکا بگویم
که می دانند چگونه باید رژيم ننگین اسلامی را به زانو در بیاورند.
کافی است تا به تارنماهای خبری رژيم ننگین اسلامی سری بزنید
خواهید دید که تا چه اندازه ترسیده اند،هنوز بایکوت های سنگین اقتسادی
آغاز نشده است که اینها به آه و ناله افتاده اند،کافی است تا رژيم ننگین اسلامی
توان پرداخت پول به اوباشان پاسدار و بسیج و هزب اللهی اش را نداشته باشد
و نتواند پول مزدورانش را بدهد آن هنگام خواهید دید که سران رژيم به
ترس و لرز خواهند افتاد چون رژيم ننگین اسلامی با این پول های مفت نفتی بود
که توانسته بود این همه مزدور را در کنار خودش داشته باشد خب اگر پولی در کار نباشد
هتا وفادارترین مزدوران و اوباشان رزيم ننگین اسلامی نیز به این باور خواهند رسید
که پایان دیکتاتوری ملایان و اوباشان پاسدار و بسیجی نزدیک است.
هنوز هیچی نشده است که می بینم نمایندگان رژيم ننگین اسلامی از
سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها سخن می گویند.
این مهره های رژيم ننگین اسلامی به راستی ابلهند
و ابله تر از آن ها کسانی اند که به این ابله ها رای داده اند
یکی از همین ابله ها که یکی از نمایندگان در مجلس شورای ننگین اسلامی است
گفته است که اگر مردم شش ماه ایستادگی کنند شرایت اقتسادی بهتر خواهد شد
این ابله گمان می کند که اگر رژيم ننگین اسلامی میزان واردات را کاهش دهد
و شش ماه وانمود کند که بایکوت های اقتسادی و سیاسی به روی رژيم ننگین اسلامی
اثری نگذاشته است،دولت آمریکا هم ابلهانه به این نتیجه خواهد رسید که این اوباشان
پاسدار و بسیج و هزب اللهی خیلی نیرومندند و هیچ کسی نمی تواند در برابر
این اوباشان بایستد و در برابر این ها تسلیم خواهد شد
ینی مهره های رژيم ننگین اسلامی از کوچک تا بزرگ همگی ابلهند
و ابله تر و بی خردتر آنانی اند که به اینها رای می دهند و اینها را تایید می کنند.
هدف دونالد ترامپ،به زانو درآوردن رژيم ننگین اسلامی است
هتا مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا در این زمینه با او همسو هستند
رژيم ننگین اسلامی یا باید از تروریسم اسلامی دست بردارد
و یا باید نابود شود،هیچ گزینه ی سومی وجود ندارد
که بی شک رژيم ننگین اسلامی نمی تواند از تروریسم اسلامی
دست بکشد چون هستی اش برپایه ی تروریسم اسلامی استوار است
پس تنها گزینه ای که می ماند نابودی رژيم ننگین اسلامی است
پس پیش به سوی نابودی رژيم ننگین اسلامی.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

برای رژيم ننگین اسلامی، روزهای دلهره آوری در پیش است

در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ هر کسی و هر گروهی می خواست بگوید که
رهبری خیزش در دستان اوست،هیچ هم اینجوری نبود.
خیزش دی ماه اینجوری بود که بسیجی ها و پاسدارهای نزدیک به اسولگراها
در شهر مشهد و چند شهر دیگر در خراسان گردهمایی خیابانی
در دشمنی با آخوند روهانی و دولت او ترتیب دادند که این کار آنها
ناخواسته تبدیل به جرقه ی خیزش سکولار دی ماه ۲۵۷۶ شد
ینی مهار کار از دست رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران در رفت
و تیری را که شلیک کرده بودند به سوی خودشان برگشت.
منی که در ایران اشغالی زندگی می کنم و از نزدیک همه چیز را می بینم
بهتر از هر کسی می دانم که خیزش دی ماه از سوی ایرانیان سکولار پا گرفت
و به پا خاستگان با هر گرایشی هم که بودند در سکولار بودن وجه اشتراک داشتند.
در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ خبرها و گزارش های این خیزش در همه جا می چرخید
و آزادی خواهان دل به دریا زده و جان به لب رسیده، می خواستند هر جوری که
شده است به این خیزش بپیوندند و اگر ایستادگی درویشان در برابر اوباشان
پاسدار و بسیجی و خیزش مردم کازرون همزمان میشد با خیزش دی ماه ۲۵۷۶ فکر می کنم
که رژيم ننگین اسلامی تا چند ماه نمی توانست کمر راست کند و چه بسا
که شمار بسیار زیادی از ایرانیان به این خیزش می پیوستند و رخدادهای
زنجیره وار دیگر، می توانست روزهای دلهره آوری را برای رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران رقم بزند.
تا چند ماه آینده،رژيم ننگین اسلامی زیر فشارهای سنگین اقتسادی و سیاسی
خواهد رفت و موجی بزرگ از بیکاری و گرانی و تنش و ناباسامانی در ایران رخ خواهد داد.
به همین شهرهای کردزبان نگاه کنید که تبدیل به انبار باروت شده اند
کازرونی ها هنوز سرکوب شدنشان به دست تروریست های پاسدار و بسیجی را
از یاد نبرده اند، خانواده های درویش های سرکوب شده مگر فراموش می کنند که
به آنها چه رفته است؟مگر بهایی ها فراموش می کنند آن همه ستم و سرکوب را؟
به مردم بلوچ نگاه کنید که دارند با گرسنگی و بی پولی روزگار می گذرانند
آیا آنها این همه نابرابری و ستم را از یاد خواهند برد؟
و از سویی دیگر دونالد ترامپ ، کابوس هر شب ملایان و پاسدارها و بسیجی ها شده است
و بی شک باید گفت که روزهای دلهره آوری برای رژيم ننگین اسلامی در پیش است.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

ایشان می تواند نقش به سزایی در همراه کردن آزادی خواهان برای ساخت جبهه ای یگانه در برابر رژيم ننگین اسلامی داشته باشد

چند روز پیش آگاه شدم که ریزا پهلوی در گفت و گویی با یک رسانه
گفته بود که به دنبال رسیدن به تاج و تخت نیست ینی به دنبال سلتنت نیست
و از تجربه ی خودش گفته که آن را از زیستن در کشور آزاد،سکولار و دموکراتیک
آمریکا به دست آورده است.
و هتا دیدم که سام قندچی در تارنمایش به این نکته اشاره کرده وسخنان ایشان را
بسیار به هنگام و به جا و درست دانسته است.
من خودم در لابه لای خبرها، برش هایی از گفت و گوی ریزا پهلوی را خواندم
و اگر ایشان گفته ی خودش را زیر پا نگذارد و به دنبال رسیدن به تاج و تخت نباشد
و از آنجایی که آدم شناخته شده ای است می تواند نقش به سزایی در همراه کردن
آزادی خواهان برای ساخت جبهه ای یگانه در برابر رژيم ننگین اسلامی داشته باشد.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی

کمترین خواست مخالفان رژيم ننگین اسلامی،سرنگونی رژيم ننگین اسلامی است

دو روز پیش در خبرها خواندم که آمریکایی ها تسمیم گرفته اند تا
دارایی های مهره های رژيم ننگین اسلامی در آمریکا را توقیف کنند
و هتا مهره های وابسته به رژيم ننگین اسلامی را از خاک آمریکا بیرون کنند
که دیروز در خبرها آمد که این خبر نادرست بوده است
چه این خبر درست باشد چه نباشد،دولت آمریکا در روزهای آینده
چنین کاری را انجام خواهد داد و پول ها و دارایی های مهره های رژيم ننگین اسلامی
در آمریکا را بلوکه خواهد کرد.
یک نکته ی ارزشمندی که پخش شدن این خبر داشت این بود که موجی از شادی
را در میان مخالفان رژيم ننگین اسلامی آفرید و این ینی کمترین خواست
مخالفان رژیم ننگین اسلامی، سرنگونی رژيم ننگین اسلامی است.

۳-۴-۲۵۷۷ پارسی