با انجام آزمایش های دردناک و سنگدلانه ی پزشکی روی گونه های جانوری به شدت مخالفم

پزشکی یکی از زمینه های کاری است که باید با نگاهی کاملن
اخلاقگرایانه و خردگرایانه به آن نگریست.
اینکه با درد و رنج بیماران پول به دست آید و زندگی و تندرستی بیماران
برای به دست آوردن پول به گروگان گرفته شود را من نمی پسندم
در زمینه ی پزشکی و درمان،اخلاقگرایی باید گزینه ی نخست باشد.
سخن دیگرم این است که با انجام آزمایش های دردناک و سنگدلانه ی پزشکی
روی گونه های جانوری به شدت مخالف هستم و بر این باورم چون ما باهوش تر
از سایر جانوران هستیم دلیل نمیشود که بخواهیم با سایر جانوران هرجوری که
دلمان خواست رفتار کنیم.

۸-۳-۲۵۷۷ پارسی

نگذاریم که گرد فراموشی به روی نام سینا دهقان بنشیند

جا دارد در اینجا از سینا دهقانی یاد کنم که سال گذشته ، در بیدادگاه های
رژيم ننگین اسلامی فرمان مرگ او داده شد،ایشان را به جرم آزاد اندیشی
و آزادی سخن می خواهند بکشند ینی تروریسم اسلامی یا بهتر است بگویم
کوکلاکس کلان های اسلامی می خواهند این آدم را سر به نیست کنند
می گویند سینا دهقان در نوشته هایش به پیامبر اسلام توهین کرده است
البته منزور کوکلاکس کلان های اسلامی از توهین همان روشنگری کردن
سینا دهقان درباره ی تروریسم اسلامی و پیامبر تروریست اسلام بوده است.
گیریم که ایشان هتا به پیامبر تروریست اسلام، توهین کرده باشد
مگر پیامبر اسلام که بود؟یک کسی بود همچون:
خامنه ای تروریست ، خمینی تروریست،ابوبکر بفدادی تروریست
و بن لادن تروریست.
نباید بگذاریم که سینا دهقان فراموش شود او به جز آزادیبان ها
کس دیگری را ندارد که سدای او باشند،او اکنون در یکی از زندان های
رژيم ننگین اسلامی است و شاید هتا اکنون کوکلاکس کلان های اسلامی
دارند او را باز هم در شکنجه گاه های اسلامی شان،شکنجه می کنند.
البته همراه با سینا دهقان دو تن دیگر نیز دستگیر شده بودند
که نامشان یادم نیست و خواهم کوشید در نوشته های پسین
از آن ها نیز نام ببرم و نگذارم که گرد فراموشی به روی نام آن ها بنشیند.

۸-۳-۲۵۷۷ پارسی

خواندن کتاب های مقدسی چون قرآن و تورات و انجیل و اوستا لذتبخش تر است یا گوش دادن به آهنگ های گوشنواز و زیبا؟

کدامیک می تواند لذتبخش تر باشد؟
گوش دادن به آهنگ های گوشنواز و زیبایی که گاه هتا آدم را به
ژرف اندیشی می کشاند و به آدم نیرو می دهد و انرژي بخش است
و گاه هتا هر چه اندوه است را از ذهن آدم می زداید،لذتبخش تر است
یا خواندن کتاب های مقدسی چون قرآن و تورات و انجیل و اوستا
که به جز مشتی چرت و پرت های تاریخ گذشته چیزی برای گفتن ندارند؟
من بسیار دوستدار آهنگ های دلخواه خودم هستم و هتا گاه امکان دارد
که چندین و چند بار در روز به آهنگ دلخواهم گوش کنم و از آن خسته نشوم
من چندان به سخنان گفته شده از سوی خواننده ها گوش نمی دهم و برایم
ریتم و فراز و فرودهای آن آهنگ است که ارزشمند می باشد.
برایم گاه پیش آمده است که چندین ماه، روزانه چند بار به آهنگ های دلخواهم
گوش داده ام ولی هیچ چیزی از سخنان خواننده اش را به یاد ندارم
ولی همین که آن آهنگ ها به گوشم می رسد،مانند آن است که
یک ماده ی انرژی زا وارد پیکرم شده باشد.
من تنها به ریتم آهنگ توجه نشان می دهم نه به درونمایه ی آن
البته که اگر درونمایه ی آن آهنگ خوب باشد که بهترتر هم خواهد بود.

۸-۳-۲۵۷۷ پارسی

من روزه نیستم و هر زمان که دلم خواست شام و ناهار و چاشت خواهم خورد

ماه رمزان است ، ماه روزه داری برای الله پرستان.
هر چه که هست من روزه نیستم و در سه نوبت به اندازه ی
نیاز، خوراکی می خورم و آب و چای می آشامم.
البته کسانی که در این ماه روزه می گیرند بوی بدی از دهانشان بیرون
می آید که نمی خواهند دست کم با زدن اتر و ادکلن و اسپری خوش بو کننده
به خودشان ، این بوی بد دهانشان را کمرنگ تر کنند.
این روزه دارها زمانی که می بینند یک ناباور به اسلام و یک آدم سکولار
در این ماه همچون روزهای گذشته،می خورد و می آشامد به او می گویند که
مگر در پیش از این ماه روزه داری الله پرست ها،شما در کوچه و خیابان
می خوردید و می آشامیدید البته که این یک پاسخ کوبنده ای هم دارد
که باید به این آدم روزه دار بگویم که مگر تا پیش از ماه روزه داری
این آدم روزه می گرفت که اکنون روزه می گیرد؟
شمایی که هوار می کشی و با سدای بلند می خواهی بگویی که روزه هستی
من هم می خواهم با سدای بلند فریاد بزنم و بگویم که من روزه نیستم
و هر زمان که دلم خواست شام و ناهار و چاشت خواهم خورد
و در این زمینه هیچ نیازی به دریافت اجازه از دم و دستگاه دین ندارم.

۸-۳-۲۵۷۷ پارسی