چندی است که خبری از بانوی آزادیبان نیست

چندی است که خبری از بانوی آزادیبان نیست
پس از دو نوشته ی خوبی که در ماه مارس از ایشان انتشار یافت و قلمشان نیز
در آن دو نوشته ستودنی بود ، دیگر خبری از ایشان نیست.
امیدوارم که برایشان مشکلی پیش نیامده باشد
می دانید گاه آدم می ترسد به ویژه زمانی که خودش را در روی کره ی زمین
تنها می یابد و اگر نباشند آزادیبانانی که با انتشار دیدگاه هایشان
به آدم دلگرمی و امید بدهند،زیستن برای آدم ،درست مانند جان کندن میشود.

نشانی وبلاگ بانوی آزادیبان:
antiislaam.wordpress.com

۱-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements