ارتش اسراییل نمی تواند دست روی دست بگذارد و بیکار بنشیند

ارتش اسراییل دارد با همه ی توانش از مرزهای اسراییل و یکپارچگی سرزمینی اسراییل
نگهبانی می کند و در این زمینه با هیچ کسی شوخی ندارد همین چند روز پیش
در خبرها خواندم که در برخورد چند موشک با یک پایگاه هوایی در سوریه
چند تن از کارکنان سپاه تروریستی پاسداران کشته شده اند که گمانه زنی ها
بر این بود که این واکنش موشکی به اهتمال زیاد از سوی ارتش اسراییل باشد.
ارتش اسراییل نمی تواند دست روی دست بگذارد و بیکار بنشیند
باید کاری بکند چون می داند که اگر جلوی سپاه تروریستی پاسداران را نگیرد
فردا هیچ کجای اسراییل برای زندگی کردن امن نخواهد بود.

۲۶-۱-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements