استپان هاوکینگ

این هم یک کار گرافیکی ساده و زیبا درباره ی استپان هاوکینگ.
امروز خبر درگذشت این دانشمند بزرگ را دیدم و آماده کردن این
کار گرافیکی هم کمترین کاری بود که می توانستم برای گرامیداشت
این دانشمند بزرگ انجام دهم.

بن مایه:
در ساخت کار گرافیکی بالا
فرتور استپان هاوکینگ را از نشانی زیر
tamiart.deviantart.com
و پس زمینه ی سیاه چاله را از نشانی زیر
gate-to-nowhere.deviantart.com
برداشته ام.
این کار گرافیکی بالا را می توانستم رنگی اش را اینجا بگذارم
ولی بهتر دانستم سیاه و سپیدش را اینجا انتشار دهم
چون خیلی زیباتر و قشنگ تر است.
این را هم بیفزایم که استپان هاوکینگ یکی از شناخته شده ترین
خداناباورهای دوران ما و در شمار برجسته ترین نابغه ها
و دانشمندان کل تاریخ بود.

۲۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements