ما باید به اندازه ی همه ی سکوتی که بوده است چیز بنویسیم

بانوی آزادیبان، نوشته ای درباره ی دین ها در وبلاگش نوشته است
که آن را خواندم و باید بگویم که نوشته ی بسیار خوبی بود
ینی قلم ایشان در این نوشته ستودنی است و من نمی دانم چرا فردی
با این قلم ، خیلی کم می نویسد؟امیدوارم که نوشته هایشان همچنان
دنباله داشته باشد.
و این نکته را نباید هرگز از یاد ببریم که ما باید به اندازه ی
همه ی سکوتی که بوده است چیز بنویسیم.

۲۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements