از روند رو به افزایش شمار سکولارها و بی خدایان ایرانی شگفت زده شده ام

گویا شمار بی خدایان در ایران بیش از آن چیزی است که من گمان می کردم
تا خودت از نزدیک بی خدایان را نبینی و با آنها هم سخن نشوی
همواره گمان خواهی کرد که شمار بی خدایان در ایران بسیار ناچیز است
ولی باید بگویم که من از روند رو به افزایش شمار سکولارها و بی خدایان ایرانی
شگفت زده شده ام هتا در خواب هم نمی توانستم ببینم که در ایران
تا این اندازه سکولار و بی خدا وجود داشته باشد.
البته شمارمان خیلی خیلی زیاد نیست ولی کم هم نیستیم.

۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements