تنها ارتش آزادیبخش آمریکا توان سرنگونی رژيم ننگین اسلامی را دارد

این تروریست های پاسدار و بسیجی، لگد پرانان و لات های خوبی برای
این رژیم ننگین اسلامی هستند که اگر این ها نبودند رژيم ننگین اسلامی
خیلی پیش از اینها سرنگون شده بود.
این تروریست های پاسدار و بسیجی گمان می کنند که خامنه ای تروریست
رهبر همه ی ایرانیان است،برای من یکی که خامنه ای،تروریستی بیش نیست
که باید دادگاهی و مجازات شود و در امنیتی ترین زندان های جهان باشد
تا جهان نفس آسوده ای بکشد.
این تروریست های پاسدار و بسیجی به راستی که پیروان پیامبر اسلام ننگین هستند
ینی کاری ندارند به جز اینکه از تروریسم اسلامی نگهبانی و پاسداری کنند
برپا بودن رژيم ملاها(رژيم ننگین اسلامی)و بودن سازمان هایی
چون سپاه تروریستی پاسداران،کره ی زمین را به جایی ناامن و پرتنش
تبدیل کرده است، دو رژيم تروریستی اسلامگرا که یکی اش تالبان بود
و دیگری دولت اسلامی اراق و شام ، تنها با پا به میدان نهادن و پشتیبانی
ارتش نیرومند آمریکا به زانو درآمدند و تا اندازه ی زیادی فلج شدند
امید است که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ،فشارهای سنگین و کمر شکن
به روی رژيم ننگین اسلامی چنان افزایش یابد که رژيم ننگین اسلامی را
به لبه ی پرتگاه سرنگونی بکشاند و سپس آسیب پایانی به پیکره ی
این رژيم اهریمنی وارد شود.
بی شک پس از سرنگونی رژيم ننگین اسلامی
ایرانی آزاد،سکولار و دموکراتیک می تواند بهترین هم پیمان
برای کشور آمریکا باشد.

۲-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements