در برخورد با گاز اشک آور چه کار کنیم؟

بهتر است دو تا سه قاشق جوش شیرین در یک کاسه ی آب بریزید
و آن را خیلی خوب به هم بزنید، سپس شما می توانید این آب به دست آمده را
برای شست و شوی چشم ها به کار ببرید و به یاد داشته باشید که استفاده از آب خالی
کارایی چندانی نخواهد داشت.
بهتر است دو تا سه بتری ۳۰۰ میلی لیتری یا دو بتری نیم لیتری از
این آب برای شست و شوی چشمانتان به همراه داشته باشید.
این بهترین ابزاری است که می تواند از شما در برابر تماس با
گاز اشک آور مراقبت کند.

نکته:
این دستور را از یک کتاب کمک های اولیه برداشته ام که
زمان چاپش به سی سال پیش باز می گردد.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements