پشتیبانی دونالد ترامپ از خیزش ایرانیان آزادی خواه

دو روزی میشود که مردم در ایران در مخالفت با رژيم ننگین اسلامی
به پا خواسته و خواهان سرنگونی اش هستند و در خیابان ها
فریاد سرنگونی رژيم مذهبی موجود در ایران را سر می دهند
و بسیاری نیز از این خیزش آزادی خواهانه در ایران پشتیبانی کرده اند
امروز در خبرها خواندم که دونالد ترامپ نیز پشتیبانی اش را
از آزادی خواهان ایرانی نشان داده است ، درود بر ایشان که
با واکنش نشان دادن به خروش مخالفان رژيم ننگین اسلامی
و پشتیبانی کردن از آنها ، امیدمان را به آینده دوچندان کرد
و ما را فراموش نکرد.
آنچنان که آمریکا کشوری آزاد است و جهان آزاد را نمایندگی می کند
ما آزادیبانان و آزادی خواهان ایرانی نیز به دنبال سرنگونی دیکتاتوری دینی
در ایران هستیم و هدفمان برپایی ایرانی آزاد و سکولار می باشد
امیدوارم دولت دونالد ترامپ هوای ما را داشته باشد
و ما را در نبردمان با رژيم ننگین اسلامی تنها نگذارد.

۹-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements