آلبرتو نیسمان را کشتند تا پرونده را ببندند ولی اینگونه نشد

در زمان انفجار آمیا
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور رژيم ننگین اسلامی
الی فلاهیان، وزیر اتتلات رژیم ننگین اسلامی
الی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ی رژیم ننگین اسلامی
و مهسن ریزایی(رضایی) نیز فرمانده سپاه تروریستی پاسداران بود.
از میان اینها اکبر هاشمی رفسنجانی که او را با نام رسمنجانی می شناسیم
همین سال گذشته بود که مرد ولی آن سه دیگری که تروریستی بیش نیستند
هنوز زنده اند و همچنان دارند به رژيم ننگین اسلامی خدمت می کنند.
نام این تروریست ها در لیست سیاه اینترپل موجود است و
فرمان بازداشت و دستگیری آن ها نیز داده شده است.
پس از انفجار در کانون همیاری یهودیان در آرژانتین در بوینس آیرس
بود که انگشت اتهام به سوی گروه تروریستی هزب الله لبنان
و رژيم ننگین اسلامی نشانه رفت که در این میان
گروه تروریستی هزب الله لبنان متهم به زمینه چینی برای انفجار
و رژیم ننگین اسلامی نیز متهم به پشتیبانی از این گروه تروریستی شد.
بررسی ها و پژوهش های آلبرتو نیسمان نشان می داد که
رییس جمهور آرژانتین(کریستینا فرناندز کیرشنر) در سال
۱۳۹۳ خورشیدی می خواست تا در ازای دریافت نفت از
رژیم ننگین اسلامی،نقش آفرینی رژیم ننگین اسلامی در
پرونده ی انفجار تروریستی آمیا را لاپوشانی کند.
آلبرتو نیسمان در روزهای پیش از کشته شدنش
خانم کریستینا فرناندز کیرشنر را متهم به تبانی و
همدستی با رژيم ننگین اسلامی کرد چون رژيم ننگین اسلامی
خواهان زدوده شدن نقش خودش در این پرونده بود.
آلبرتو نیسمان در روزهای پیش از کشته شدنش ،داشت دستورنامه ای را
برای بازداشت کریستینا فرناندز کیرشنر(رییس جمهور آرژانتین)
آماده می کرد تا اینکه پس از چندی ، پیکر بی جان آلبرتو نیسمان در آپارتمانش پیدا شد.
پس از کشته شدن آلبرتو نیسمان بود که این پرونده از تب و تاب افتاد
و اتهام تبانی به کریستینا فرناندز کیرشنر نادیده گرفته شد.
ولی اکنون این خبر خوش را می شنویم که این پرونده باز شده
و پای خانم کریستینا فرناندز کیرشنر دوباره به این پرونده کشیده شده است
گویا این خانم گمان می کرد که همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافته
ولی این چنین نبود.
آلبرتو نیسمان را کشتند تا یکجورهایی این پرونده را ببندند
ولی می بینیم که اینگونه نشد و بررسی ها و پژوهش ها
و پیگیری های آلبرتو نیسمان نتیجه داده است هرچند که
خودش اکنون نیست تا ببینده باشد.
در این چنین پرونده هایی جای خالی ردپای خامنه ای تروریست
دیده میشود و بی شک نام ایشان نیز باید در لیست سیاه اینترپل جای بگیرد.

نکته:
یک-خانم کریستینا فرناندز کیرشنر،از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رییس جمهور
کشور آرژانتین بود.
دو-انفجار آمیا در سال ۱۹۹۴ در بوینس آیرس آرژانتین رخ داد
که به کشته شدن ۸۵ نفر انجامید.

۱۷-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements