مردم در میدان انقلاب تهران، فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهند

در خبرها می خوانم که مردم به پاخاسته ی تهران در میدان انقلاب تهران
فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهند و می گویند:
بلندبگو مرگ بر خامنه ای.
+
در این چهار روز گذشته،خیزش آزادی خواهان ایرانی توفانی
در رسانه های جهان به پا کرده و سدای ستمدیدگان ایران را
به گوش مردم جهان رسانده است.
مردم به پا خاسته ی ایران،در گوشه گوشه ی ایران
فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر می دهند
و خواستار سرنگونی رژيم ننگین اسلامی اند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

خامنه ای تروریست و تروریست های پاسدار و بسیجی بدانند که ما برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی، گام به میدان نهاده ایم

خامنه ای تروریست و تروریست های پاسدار و بسیجی بدانند که
برای سرنگونی کامل رژيم ننگین اسلامی پا به میدان نهاده ایم
اگر رژيم ننگین اسلامی سرنگون شود و سازمان تروریستی سپاه پاسداران
نابود شود،همه چیز درست خواهد شد.
شما دزد ها،شما شکنجه گرها و شما لات ها این روزگار تیره را
برایمان رقم زده اید و همین که رژيم شما تروریست ها سرنگون شود
برایمان کافی است،دیگر سرکوب شدن و شکنجه شدن و گرسنگی کشیدن
برایمان بس است،ما می گوییم شما را نمی خواهیم ولی شما تروریست ها
پای فشاری بر این دارید که کشور مال شماست، می توانید پاسخ بدهید
که چه کسی سند این کشور را دو دستی به شما
تروریست های پاسدار و بسیجی داده است؟

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

در برخورد با گاز اشک آور چه کار کنیم؟

بهتر است دو تا سه قاشق جوش شیرین در یک کاسه ی آب بریزید
و آن را خیلی خوب به هم بزنید، سپس شما می توانید این آب به دست آمده را
برای شست و شوی چشم ها به کار ببرید و به یاد داشته باشید که استفاده از آب خالی
کارایی چندانی نخواهد داشت.
بهتر است دو تا سه بتری ۳۰۰ میلی لیتری یا دو بتری نیم لیتری از
این آب برای شست و شوی چشمانتان به همراه داشته باشید.
این بهترین ابزاری است که می تواند از شما در برابر تماس با
گاز اشک آور مراقبت کند.

نکته:
این دستور را از یک کتاب کمک های اولیه برداشته ام که
زمان چاپش به سی سال پیش باز می گردد.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی

این جنبش ، هدفش سرنگونی رژيم ننگین اسلامی و به زیر کشیدن دیکتاتوری آخوندها است

این دیگر جنبش رای من کو نیست
این جنبش هدفش سرنگونی رژيم ننگین اسلامی و به زیر کشیدن
دیکتاتوری آخوندها است.
به سخنان مردم گوش کنید که آشکارا خواستار مرگ خامنه ای دیکتاتورند
ینی فهمیده اند که رژيم ننگین اسلامی تا نابود نشود، ایران روزگار خوش
به خودش نخواهد دید چون می دانند که آخوندها کشور را ارث پدری خودشان می دانند
و تنها چیزی که سهم مردم شده،گرسنگی و بی پولی و تیره بختی است
از اینها گذشته باید سرکوب و سانسور را هم به این ها بیفزایید.
مردم دیگر خسته شده اند از این همه نابرابری و ستم و سرکوب
و برای همین نیز به پا خاسته اند تا آخوندها را سر جایشان بنشانند.

۱۰-۱۰-۲۵۷۶ پارسی