من با اینها مشکل دارم

هر کسی را که دیدم دارد ادای روشنفکری و روشنگری در می آورد
یا خانزاده و اشراف زاده بود و یا پول و پله ی زیادی داشت و از جایی
تامین بود،کمتر کسی را دیده ام که وابسته به جایی نبوده و روی پای
خودش ایستاده باشد.
اینها می خواهند رژیم ننگین اسلامی را سرنگون کنند
اینهایی که تا کنون مزه ی گرسنگی را هتا در خواب هم نچشیده اند
در سرما و گرما نبوده اند بلکه همیشه زیر کولر و کنار بخاری و شومینه بوده اند.
برای رسیدن به آزادی باید پخته و آماده باشی همین ها هستند
که اگر یک سیلی بخورند از ترسشان به لیست سربازان و پیشمگران
رژيم ننگین اسلامی می پیوندند.
آیا اینها مزه ی سرکوب و سانسور را چشیده اند؟
آنسوی مرزهای ایران اشغالی نشسته اند و برایمان نسخه می پیچند
آنهم نسخه ای که کاملن به سود رژیم ننگین اسلامی است.
اینها تا چشم باز کرده اند همه چیزشان فراهم بود و یا اگر
دری به تخته ای خورده است،راهی فرنگ شده اند و در آنجا مانده
و زیسته اند و تنها دغدغه ی آنها این شده است که گاه گاهی
در برابر تلویزیون های بدتر از تلویزیون رژیم ننگین اسلامی
بنشینند و خودی نشان دهند.
شاه پرست ها و مجاهدین خلق و اسلامگراهای میانه رو و کمونیست ها
و اسلامگراهای بنیادگرا، گیر چنین کسان و چنین گروه هایی افتاده ایم
من یکی که هیچکدام از این نسخه های تجویز شده را
شایسته ی انداختن به کیسه ی آشغال هم نمی دانم.
نه اسلام را می خواهم و نه کسی و گروهی را که بخواهد برایم
دیکتاتور بازی دربیاورد،سر در برابر کسی خم نمی کنم و این ويژگی
یک آزادیبان است.
آدمهایی مسخره که رژیم ننگین اسلامی آنها را این همه سال
به بازی گرفته و کلی به آنها خندیده است
براستی این مخالفان پوشالی در این همه سال چه کار کرده اند؟
چه گامی برداشته اند که رو به جلو باشد به جز اینکه برای خودنمایی
در برنامه های تلویزیونی خنثا،آرواره هایشان را جنبانده اند
و ادای آزادی خواه بودن را درآورده اند،یا اینها نمی دانند
آزادی چیست و یا اینکه می دانند و نمی گویند و یا اینکه
ماجرای دیگری در جریان است.
دو تن را تا کنون دیده ام که سرشان به تنشان می ارزید
و پژواک سدای آنها هنوز در گوشم پیچ میخورد
یکی فرود فولادوند و دیگری شایان کاویانی.
با شایان کاویانی که همین سال گذشته آشنا شدم آنهم از سوی
یک کاربر در بالاترین ولی با اندیشه ها و دیدگاه های فرود فولادوند
پنج-شش سالی میشود که آشنایی کامل دارم.
من شده است که هتا بارها یک فایل ویدیویی فرود فولادوند را
بارها و بارها دیده ام ولی خسته نشده ام و برای همین هم بود که
رژیم ننگین اسلامی او را از میان برداشت،فرود فولادوند و
شایان کاویانی هر دو سرگذشت یکسانی داشتند،ینی هر دو
در کشور ترکیه ناپدید شدند.
از این دو که بگذریم من قول می دهم اگر از کسانی که خودشان
را برانداز و مخالف رژیم ننگین اسلامی می نامند کراوات
و کت و شلوارهایشان را بگیرند چیزی برای گفتن نخواهند داشت
تنها خواست اینها رسیدن به قدرت و رنگ کردن مردم است و برای همین
هم هست که پس از گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب ننگین اسلامی
هنوز هم رژیم ننگین اسلامی می تواند اینها را به آسانی به بازی بگیرد.
این براندازهای کراواتی و فرنگ نشین مگر در خواب ببینند که
رژيم ننگین اسلامی بخواهد به این آسانی ها میدان را خالی کند
این براندازهای پوشالی چونان مترسکی هستند که مانند یک دکور
رفتار می کنند و توان واکنش نشان دادن از خود ندارند
چونان دکوری پر زرق و برق و آراسته.
اینها هنوز نمی خواهند بفهمند که دشمن ما سازمان های
تروریستی همچون بسیج و سپاه است،دشمن ما
تروریسم اسلامی است.
چرا اینها نمی خواهند بفهمند که این رژیم ننگین اسلامی
را همین بسیجی ها و پاسدارها و آخوندها نگه داشته اند.
سپاه تروریستی پاسداران و بسیج،دشمن
ما هستند چون سربازان و کارکنان این سازمان های تروریستی اند.
نمیشود که بسیجی ها را جدا از سازمان تروریستی بسیج
و یا پاسدارها را جدا از سازمان تروریستی سپاه بدانیم
و یا سران رژیم ننگین اسلامی را از رژيم ننگین اسلامی جدا کنیم
این سازمان های تروریستی و کل این ساختار تروریستی از سوی
فرازمینی ها اداره نمیشود بلکه گردانندگان این سازمان ها
و گردانندگان این ساختار ننگین،بسیجی ها و پاسدارها
و هزب اللهی ها هستند.
اگر به گفته ی مخالفان پوشالین رژیم ننگین اسلامی باشد
برای سرنگونی رژیم ننگین اسلامی باید برویم
نام و نشان رژيم ننگین اسلامی را سرنگون کنیم نه سران تروریست
رژیم ننگین اسلامی را،جنگ ما آزادیبانان،جنگ با نام و نشان
ساختارها و سازمان های تروریستی نیست بلکه جنگ ما با
کل و موجودیت این ساختارها می باشد.
باید با سازمان های تروریستی و با تروریست ها جنگید
ینی چه که می گویند ما با پاسدارها مشکلی نداریم،ما با سپاه مشکل داریم؟
ینی چه که می گویند ما با بسیجی مشکلی نداریم،ما با بسیج مشکل داریم؟
ینی چه که می گویند ما با اسلامگراها مشکلی نداریم،ما با رژيم ننگین اسلامی مشکل داریم؟
یک آزادیبان هم با پاسدار مشکل دارد هم با بسیجی مشکل دارد
هم با اسلامگرا مشکل دارد هم با سازمان تروریستی سپاه پاسداران مشکل دارد
هم با بسیج مشکل دارد و هم با رژيم ننگین اسلامی مشکل دارد.

۹-۹-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements