کامران قادری،فرزند راستین میهن است

گرداننده ی وبلاگ مبارز نستوه در وبلاگش، فرتورهایی از فردی
به نام کامران قادری را گذاشته و با او نیز گفت و گویی داشته است
که لینک ویدیوی آن را می توانید در وبلاگ مبارز نستوه بیابید.
گفتنی است که کامران قادری تا کنون بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر را
با برافراشتن پرچم شیر و خورشید نشان،با دوچرخه پیموده است.
ایشان سفرش با پرچم شیر و خورشید را از کشور سوید آغازیده
و به کشور ترکیه رسیده است.
آرزوی کامران قادری،چیزی به جز آزادی ایران نیست
و برای همین به هر کجا که می رود،پرچم میهنی ایران را بالا می برد.
از آنجایی که من در ایران اشغالی زندگی می کنم نمی توانم
از ایشان پشتیبانی مالی بکنم ولی می توانم از ایشان در
وبلاگم پشتیبانی کنم و نگذارم پرچم میهنی ایران به زمین بیفتد.
آری کامران قادری ،فرزند راستین میهن است که هرگز پرچم
از دستش به زمین نمی افتد.
چه لذت بخش است روز آزادی میهن
آن روز که دیگربار، پرچم شیر و خورشید
در قلب ایران،برافراشته شود.

۲۶-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements