نباید دژ کردستان فرو بریزد

کردها در خاورمیانه چونان دژی هستند که می توانند جلوی
نفوذ رژيم ننگین اسلامی را در خاورمیانه بگیرند
کردستان اراق به همراه کردستان سوریه،یک دژ بزرگ است.
اکنون که دولت اراق با پشتیبانی سپاه تروریستی پاسداران
وارد کرکوک شده و آنجا را اشغال کرده است ،آمریکایی ها می گویند
که از هیچ کس در این درگیری، جانبداری و پشتیبانی نمی کنند.
امیدوارم که این سخن آمریکایی ها درست نباشد،چون اگر
استقلال کردستان اراق از میان برود و دژ کردستان در اراق
و سوریه فرو بریزد،آن هنگام هیچ جایی در خاورمیانه امن نخواهد بود
چون رژيم ننگین اسلامی هر زمان که اراده کند خواهد توانست
به هر کجایی سرک بکشد و هتا تا پشت مرزهای اسراییل و اروپا نیز خواهد رسید.
امید داشتم با آمدن دونالد ترامپ،آمریکایی ها سیاست های خردمندانه تری
را پیش بگیرند ولی می بینم که همچنان مماشات با رژيم ننگین اسلامی
دنباله دارد و رژيم ننگین اسلامی با کمک سپاه تروریستی پاسداران
هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد و آمریکایی ها تنها یک بیننده اند.

۲۶-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements