سکولاریسم جفرسونی و سکولاریسم روشنگرانه

ماه ها پیش، گفت و گویی را که سام هریس با یک فردی انجام داده
و متنش را در تارنمایش گذاشته بود را ترجمه کرده و در همین وبلاگم
انتشار داده بودم،گفت و گوی انجام شده درباره ی سکولاریسم بود.
در این گفت و گو،سکولاریسم به دو دسته تقسیم میشد
یکی سکولاریسم جفرسونی که در آن نهادها و سازمان های دینی مانند کلیسا
باید از دولت جدا باشند و گونه ی دیگر سکولاریسم، سکولاریسم روشنگرانه می باشد
که دیدگاهی انتقادی و روشنگرانه نسبت به دین دارد.
گفت و گوی خوب و ارزشمندی است که پیشنهاد می کنم آن را در
وبلاگم جستجو کنید و بیابید و آن را بخوانید
هر چند فردا چکیده ی آن را در نوشته ای جداگانه در وبلاگم خواهم گذاشت.

۲۱-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements