افشاگری تارنمای آمد نیوز درباره ی پرونده ی جاسوسی زهرا لاریجانی

افشاگری تارنمای آمدنیوز درباره ی جاسوسی زهرا لاریجانی برای انگلیس
بسیار تکان دهنده بود تا آنجا که در بخش های خبری
سدا و سیمای رژيم ننگین اسلامی، سندهای انتشار یافته
از سوی تارنمای آمد نیوز ،دروغین و زمینه چینی برای آشوب نامیده شد.
رژیم ننگین اسلامی هنوز از شوک افشاگری تارنمای آمد نیوز بیرون نیامده است
و این نشان از کار بزرگی است که گردانندگان آمدنیوز انجام داده اند.
زهرا لاریجانی،دختر آخوند سادق لاریجانی می باشد
بر پایه ی افشاگری های مستند تارنمای آمد نیوز
این خانم برای انگلیس جاسوسی می کرده است تا بتواند
هم برای خودش و هم برای خانواده اش،شهروندی انگلیس را بگیرد.
برپایه ی افشاگری تارنمای آمد نیوز،زهرا لاریجانی
افزون بر سفارت انگلیس،به سفارت ایتالیا و زلاندنو(نیوزیلند)
نیز رفت و آمد داشته است.
هتا میزان شوک وارده به رژیم ننگین اسلامی پس از این
افشاگری ها به اندازه ای است که ماموران امنیتی رژیم ننگین اسلامی
دست به بازداشت های کور زده اند.
این زهرا لاریجانی برای چه می خواست از ایران بگریزد و شهروندی
انگلستان را دریافت کند؟آیا ایشان گمان می کرد که اگر پیش و یا
پس از سرنگونی و نابودی رژیم ننگین اسلامی به کشوری چون انگلستان بگریزد
کسی و سازمان و نهادی نخواهد بود که پرونده ی ننگین و جنایتکارانه ی
کسانی چون او و خانواده اش را بگشاید؟

۱۷-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements