فرود فولادوند برای آزاد شدن ایران از چنگال اسلام ننگین جنگید

امروز داشتم به فرود فولادوند می اندیشیدم
به بزرگمردی که نبودش برای ماهایی که به ایران بدون اسلام می اندیشیم
دردناک است، نزدیک به نه سال از ناپدید شدن فرود فولادوند می گذرد
ولی همچنان نامش در یادها مانده است،مگر میشود فرود فولادوند را
از یاد برد،فردی که با شنیدن سخنان آتشین و روشنگرانه اش من نیز
جرات این را پیدا کردم که بر اسلام ننگین بشورم.
فرود فولادوند دقیقه ها و دقیقه ها برنامه های روشنگرانه پخش میکرد
و در این راه نیز خسته نمیشد،نام فرود فولادوند جزو آن نام هایی است
که هنوز هم رژيم ننگین اسلامی را می ترساند چون فرود فولادوند
آدم دلیر و با جراتی بود که یک تنه به مبارزه با اسلام ننگین برخاسته بود.
فرود فولادوند به همراه دو تن از همراهانش در وان ترکیه ناپدید شد
به اهتمال زیاد ،رژيم ننگین اسلامی با همکاری نیروهای امنیتی ترکیه
فرود فولادوند را به همراه یارانش به ایران انتقال داده بود
که اگر اشتباه نکنم در تارنمای فردی به نام نوری زاده به این اشاره شده است
که رژیم ننگین اسلامی، فولادوند را زیر شکنجه برده بود تا به زور اقرار کند که
از آمریکا و اسراییل دستور می گرفته و گویا قرار بود تا ماموران امنیتی
رژیم ننگین اسلامی با یک نقشه
فرزند یا فرزندان فولادوند را نیز به دام بیندازند.
بی هیچ شکی نیروهای تروریستی-امنیتی رژیم ننگین اسلامی
فرود فولادوند و همراهانش را زیر شکنجه های سنگین و هولناک برده بودند
و به اهتمال خیلی زیاد هم فرود فولادوند و همراهانش تا کنون کشته شده اند
و شاید هم همچنان زنده باشند البته اهتمال زنده بودنشان خیلی اندک است.
فرود فولادوند برای آزاد شدن ایران از چنگال اسلام ننگین جنگید
و در این راه به دام رژیم ننگین اسلامی افتاد و بی شرافتی است
اگر من آزادیبان از فرود فولادوند یادی نکنم و در برابر تروریسم اسلامی
مماشات و یا سکوت کنم.

۷-۸-۲۵۷۶ پارسی

گزینه ی جنگ در چندین جبهه یا گزینه ی جنگ در خانه ی دشمن؟

می توانید ردپای سپاه تروریستی پاسداران را به روشنی در کشورهایی
همچون سوریه،لبنان،یمن و اراق به روشنی ببینید.
دولت دونالد ترامپ می خواهد که با هزینه ی کم ،سپاه تروریستی پاسداران
را به درون مرزهای رژیم ننگین اسلامی واپس براند ولی مشکل این است که
آمریکایی ها برای مهار رژیم ننگین اسلامی باید در چندین جبهه بجنگند
آن هم دست کم در چهار کشور که اولویت کنونی آمریکایی ها
مبارزه با سپاه تروریستی پاسداران در دو کشور اراق و سوریه است.
بارها در وبلاگم گفته ام که مبارزه با رژیم ننگین اسلامی در
سوریه و اراق و لبنان و یمن،تلف کردن زمان است و زمان
همین جور دارد از دست می رود.دولت دونالد ترامپ به جای اندیشیدن
به گشودن چندین جبهه برای مبارزه با رژيم ننگین اسلامی
بهتر است به گزینه ی جنگ در خانه ی دشمن نیز بیندیشد.
البته افزایش فشارها و تنگناهای اقتسادی و سیاسی به روی
رژیم ننگین اسلامی، به کم توان تر شدن و کم پول شدن
رژیم ننگین اسلامی کمک خواهد کرد
ولی شاید این فشارها نیز کارساز نباشد،آن هنگام شاید نیاز
به این باشد که آمریکایی ها دست روی گزینه ی جنگ در خانه ی دشمن بگذارند
و با اینکار،رژیم ننگین اسلامی، توان تغذیه و پشتیبانی اش از نیروی های
تروریستی وابسته به خودش در کشورهای یاد شده را نیز از دست خواهد داد.
زمانی که رژيم ننگین اسلامی در آستانه ی فروپاشی باشد
نیروهای وابسته به این رژیم در این چهار کشور
نه تنها توان رزمی خودشان را از دست خواهند داد
بلکه ناامیدی و ترس از شکست به اردوگاه آن ها نیز کشیده خواهد شد.

۷-۸-۲۵۷۶ پارسی

این اجازه را به اسلامگراها نخواهیم داد

این همه آخوندها و اسلامگراها در کتاب های درسی،در تلویزیون میلی شان
در روزنامه ها و رسانه های تک سدایی شان جولان داده اند
و هر سدای دیگری را خفه کرده اند ولی اینترنت به این تکسدایی موجود
پایان داده و به من این امکان را داده است تا در برابر یاوه گویی دینی اینها
انبوهی از پرسش های خردمندانه را پیش بکشم و مقدساتشان را به چالش بکشم
و انتقادهای سنگین به آنها وارد کنم.
از آنجایی که اسلامگراها در برابر این همه پرسش و استدلال خردگرایانه
چیزی برای گفتن ندارند،تلاش می کنند تا دست به پاکسازی فیزیکی
من بی خدا بزنند.
این همه اینها برای ماندگاری ساختار دین،جولان داده اند
اینبار هم نوبت من است که وارد میدان شوم
و با نوشته هایم جولان بدهم.
این همه اسلامگراها گفته اند و نوشته اند
چه اشکالی دارد که من هم به اندازه ی سهم خودم بنویسم؟
البته این اسلامگراها سهم خودشان را خیلی فراتر از اینها می دانند
و می خواهند هتا نفس کشیدنمان را هم به کنترل خودشان در بیاورند
ولی اشتباه می کنند چون ما آزادیبانان این اجازه را به آنها نخواهیم داد.

۷-۸-۲۵۷۶ پارسی

پیام گرامیداشت روز کوروش بزرگ:ما هیچ نیازی به قبله ی شما اسلامگراها نداریم

امروز هفتم آبانماه سال ۲۵۷۶ می باشد،چند سال است که
هفتم آبانماه از سوی ایرانبانان به نام روز کوروش بزرگ نامیده شده است
و امروز هم روز گرامیداشت کوروش بزرگ در ایران بود
که متاسفانه سپاه تروریستی پاسداران که تروریسم اسلامی را نمایندگی می کند
برای جلوگیری از گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاسارگاد،همه ی راه ها
به سوی آرامگاه کوروش را بسته بود تا هیچ کس نتواند خودش
را به آرامگاه کوروش بزرگ برساند.
مهری که ما به کوروش بزرگ داریم در جهت گرامیداشت آزاد منشی
کوروش بزرگ است نه در جهت پرستشش.
شرکت ما در گردهمایی گرامیداشت کوروش بزرگ
جنبش شورش و شوریدن ما در برابر اسلام ننگین است و در این میان
سپاه تروریستی پاسداران که شیفته ی تروریسم اسلامی است
این روزها کاسه ی داغ تر از آش شد تا نگذارد هیچگونه گردهمایی در
پاسارگاد و در آرامگاه کوروش برگزار شود،در هفتم آبانماه
قلب همه ی ایرانبانان در پاسارگاد می تپد و این را نمایندگی مافیای اسلام
در ایران به خوبی می داند.
پیام گردهمایی ما چه در پاسارگاد باشد چه در اینترنت
این است که ما هیچ نیازی به قبله ی شما اسلامگراها نداریم
قبله ی ما مکه و مدینه و نجف و کربلا نیست و نمی تواند هم باشد.
آری ما با اسلام ننگین و تروریسم اسلامی دشمنی داریم
و در برابرش خواهیم ایستاد.
اسلام ننگین،با آزادی دشمنی دارد پس من نیز دشمن آن هستم
آزادی برای من بسیار ارزشمند است و هیچگاه نمی توانم آزاد بودن
و آزاد زیستن را نادیده بگیرم.
مافیای اسلام با گستاخی ، ایران را به اشغال خودش در آورده است
و گویا یک چیزی هم به اینها بدهکار شده ایم
ما اگر اسلام ننگین را دوست داشتیم که می رفتیم مسجد
و یا می رفتیم بالای سر گور این امام و آن امام نه اینکه بخواهیم روانه ی پاسارگاد شویم.

۷-۸-۲۵۷۶ پارسی