رژیم ننگین اسلامی و دیوار بلند سانسور و سرکوب اینترنت

دو کشور ایران و چین،شدیدترین سانسور و پایش را روی اینترنت دارند
و در کره ی شمالی هم که مردم دسترسی به اینترنت ندارند به جز
بلندپایگان کره ی شمالی.
هتا دونالد ترامپ در سازمان ملل به سانسور شدید اینترنت از سوی
رژیم ننگین اسلامی اشاره کرد و دلیل این کارهای رژیم ننگین اسلامی
را ترس فزاینده ی سران رژیم ننگین اسلامی نسبت به آگاه شدگی مردم برشمرد.
با این همه سانسور و کنترلی که روی اینترنت در ایران از سوی
رژيم ننگین اسلامی انجام میشود،من وبلاگ نویس، دارم همه ی
تلاشم را می کنم تا بتوانم آزادانه سخنانم را از درون ایران اشغالی
در اینترنت پخش بکنم.
رژیم اسلامگرای موجود در ایران، همه ی تلاشش را می کند تا
سدایی به جز سدای خودش شنیده نشود و در این میان
سرکوب و سانسور و پایش اینترنت یکی از گزینه هایی می باشد
که روی آن دست گذاشته است و البته این افزارها نیز
با گذشت زمان ناکارآمدی خودشان را نشان داده اند.
ببینید کارمان به جایی رسیده است که برای سخن گفتن و نوشتن
باید از ملاها و آخوندها و نگهبانان دین اجازه بگیریم،خب اگر اینها
دوست ندارند با دستاوردهای دوران نوین کنار بیایند می توانند برای خودشان
شهری،شهرکی و یا سرزمینی را بسازند و بروند آنجا زندگی کنند
هتا اگر دوست داشتند می توانند به شیوه ی مردم پیشاتاریخ نیز
زندگی بکنند ولی اینها نباید بتوانند خواست ها و اندیشه ی خودشان
را به زور به همه دیکته کنند.

۳۰-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements