دونالد ترامپ با سخنانش در سازمان ملل، پاسخ رژیم ننگین اسلامی را داد

دونالد ترامپ در سازمان ملل،خیلی خوب پاسخ رژیم ننگین اسلامی را داد
و نشان داد که با رژیم ننگین اسلامی شوخی ندارد و در برخورد با این رژیم تروریستی
خیلی هم جدی است،سدا و سیمای رژیم ننگین اسلامی هم که سخنان دونالد ترامپ
را وارونه نشان داد،خب به جز این هم کار دیگری از دستشان بر نمی آمد
درست مانند این است که سدا و سیمای رژیم ننگین اسلامی بیاید
و در برنامه هایش،سخنان من را پخش کند،مگر چنین چیزی هم امکان دارد؟
رژيم ننگین اسلامی به شدت از جدیت دونالد ترامپ در برخورد با آنها
ترسیده و خشمگین است.
رژيم ننگین اسلامی که فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سرمی دهد
ینی اگر توان و بودجه اش را داشته باشد،هتمن این کار را انجام می دهد
پس می بایست هتمن و هتمن جلوی همه ی راه هایی که می تواند رژيم ننگین اسلامی
را به بمب هسته ای نزدیکتر کند را گرفت.

۲۹-۶-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements