درود بر شرافت آقای سام قندچی

تارنمای سام قندچی یکی از تارنماهایی است که نوشته هایش را می خوانم
از فروردین ماه امسال(۲۵۷۶) نوشته های ایشان را از دست نداده ام
هتا به نوشته های ایشان در تارنمای بالاترین نیز رای می دادم تا بیشتر دیده شود
البته تا جایی که می دانم هساب کاربری ایشان به درخواست خودش
از سوی گردانندگان بالاترین بسته شده است.
آقای سام قندچی دلیل درخواست خودش برای بستن هساب کاربری اش
در بالاترین را کمبود زمان و جلوگیری از سواستفاده ی اهتمالی از
هساب کاربری اش برشمرده بود.
اگر درست یادم مانده باشد من خودم نیز پس از آنکه لینکم از سوی بالاترین پاک شد
بیش از چهل-پنجاه روزی میشود که وارد بخش کاربری ام در بالاترین نشده ام
دلیل پاک شدن لینکم در بالاترین،گویا به دلیل نادرست نویسی تیتر
لینک بود که به جای نوشتن عراق،نوشته بودم اراق
خب من دوست دارم پارسی نویسی کنم و بنویسم اراق
خب هر کسی آزاد است آنگونه که دوست دارد بنویسد نه آنگونه
که دیگران دوست دارند و این یک چیز ساده ای است که فهمیدنش
چندان هم دشوار نیست.
از اینها که بگذریم در اینجا می خواهم درود بفرستم به شرافت
آقای سام قندچی که چندی است پیگیر روزگار سهیل اربی است
و هتا ایشان در نوشته اش تا به آنجا پیش رفته که همه ی مقدسات
رژيم ننگین اسلامی را به هیچ انگاشته است.
سهیل اربی به دلیل آزادانه و روشنگرانه نوشتن در فیس بوک
دستگیر ، زندانی و شکنجه شده و هتا خانواده و فرزند سهیل اربی نیز از گزند
آزارهای ماموران سرکوبگر رژیم ننگین اسلامی در امان نمانده است.
اینجاست که آقای سام قندچی سایه ی سنگین سکوت را شکسته است
او نمی تواند خرد شدن فردی را ببیند که بی هیچ جرمی در زندان های
رژیم ننگین اسلامی زندانی شده است و دارد روزگار بدی را سپری می کند.
اوج بی شرافتی است اگر در اینجا همسدا با آقای سام قندچی
پشتیبانی ام را از سهیل اربی نشان ندهم.
البته آقای سام قندچی می گوید تا زمانی که چنین رفتارهایی با
فردی چون سهیل اربی میشود به همه ی مقدساتی که به کمک آن
رژيم ننگین اسلامی از ایران ، دوزخ و زندانی بزرگ ساخته است
نفرین خواهد فرستاد ولی من یک گام جلوتر می گذارم و تف
به روی مقدسات ننگین اینها می اندازم و به دنبال یک کیسه ی آشغال
می گردم تا این مقدسات را درونش بگذارم و به آشغالدانی بیندازم.
براستی چند نفر در میان وبلاگ نویس ها و آزادنویس ها می شناسید
که پیگیر سهیل اربی اند؟اگر ستار بهشتی زنده بود شک نکنید که
سنگ تمام می گذاشت و او نیز سدای بلند سهیل اربی میشد.
نباید سهیل اربی را تنها بگذاریم،او اکنون در سیاهچال های رژيم ننگین اسلامی
زندانی است و شک ندارم گهگاهی به این می اندیشد که آیا کسی در آن بیرون
به او می اندیشد؟آیا کسی از او یادی می کند؟آیا کسی برایش کاری انجام می دهد؟
نکند فراموش شده باشد؟

۷-۷-۲۵۷۶ پارسی

جو امنیتی و پلیسی در بخش های کردنشین ایران

پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان اراق که شمار زیادی
از رای دهندگان نیز در آن شرکت کردند دیدیم که همه ی هشدارهای
رژيم ننگین اسلامی ،دولت فاشیستی ترکیه و دولت مرکزی اراق
همگی بلوف بود.
اینکه این سه کشور خواهان بستن مرزهایشان به روی
کردستان اراق شده اند نشان از ناتوانی این سه کشور
در به شکست کشاندن این همه پرسی می باشد.
در این میان ، بر کسی پوشیده نیست که کشور اسراییل همواره
پشتیبانی خودش از کردستان اراق را نشان داده و در کنار کردستان اراق ایستاده است
آنچنان که مردم در کردستان اراق در کنار پرچم های خودشان پرچم کشور اسراییل
را نیز بر افراشته بودند البته در این میان با اینکه نشانه هایی کوچک
از مخالفت های آمریکا با برگزاری این همه پرسی به چشم می خورد
ولی من گمان نمی کنم که آمریکایی ها براستی مخالف برگزاری این همه پرسی
بوده باشند چرا که استقلال کردستان اراق می تواند زمینه ساز دگرگونی های
زیادی در خاورمیانه شود که بیشتر به زیان رژیم ننگین اسلامی خواهد بود.
کردستان اراق چندان هم تنها نیست،از باختر به کردستان سوریه چسبیده است
که دولتی خودگردان می باشد و همچنین از شمال با کردستان ترکیه و از خاور
نیز با کردستان ایران هم مرز است.
پس از برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان اراق،گویا در برخی از شهرهای
کردنشین ایران،مردم با آمدن به خیابان ها شادمانی کرده اند و نیروهای امنیتی
رژيم ننگین اسلامی نیز به دلیل افزایش نگرانی هایشان، در بخش های کردنشین ایران
جوی امنیتی و پلیسی آفریده اند هتا خبرهایی از استقرار تانک، خودروهای زرهی
و نیروهای پادشورش در شهرهای کردنشین ایران به گوش می رسد.

۷-۷-۲۵۷۶ پارسی

ساخت آبراه سویز به فرمان داریوش هخامنشی

داریوش هخامنشی با ساخت آبراه سویز،دریای مدیترانه را به دریای سرخ
پیوند داد،با اینکار هم رفت و آمد کشتی های بازرگانی امکان پذیر شد
و هم اینکه این کار از دید اقتسادی به سود هخامنشیان بود.
به دلیل ساخت این آبراه به فرمان داریوش،گیبتی ها(مسری ها)
به داریوش ارج می نهادند و هتا او را پسر خورشید می نامیدند.
سنگ نوشته ی داریوش درباره ی کنده شدن این آبراه در گیبت(مسر)
روی سنگ خارای سرخ رنگی نوشته شده بود که در تل المسخوتب
کشور گیبت(مسر) به دست آمده است که تاریخ آن
به ۵۱۵ تا ۵۱۸ سال پیش از زایش می رسد.

نکته:
درازای این سنگ نوشته ۱۶۷ سانتی متر و پهنای آن ۷۱ سانتی متر.

بن مایه:
رویه ی ۳۱
از نسک داریوش هخامنشی
نوشته ی کاوان درویشی
نشر پلک

۶-۷-۲۵۷۶ پارسی

کشور پهناور پارس و مرزهای فرمانروایی داریوش هخامنشی

داریوش که به کشور پهناور پارس فرمانروایی می کرد درباره ی
مرزهای فرمانروایی اش می گوید:
این است شهریاری که من دارم از سکاها که آنسوی سغد هستند
از آنجا تا به اتیوپی(هبشه)،از هند از آنجا تا به سارد که آنرا اهورامزدا
که بزرگترین خدایان است و به من ارزانی فرمود
اهورامزدا مرا و خانواده ی شاهی مرا بپایاد.

نکته: این گفته از سنگ نوشته ی داریوش در ستونهای
تخت جمشید میباشد.

بن مایه:
رویه ی ۱۷
از نسک داریوش هخامنشی
نوشته ی کاوان درویشی
نشر پلک

۶-۷-۲۵۷۶ پارسی