پرونده ی پریناز خسروانی نیز به بایگانی تاریخ پیوست

یاد پریناز خسروانی افتادم که خودش را از هتلی در مهاباد که در آنجا کار می کرد
به بیرون پرت کرد و جانش را از دست داد، گفتنی است پریناز خسروانی
برای در امان ماندن از کسی که می خواست به او تجاوز کند،دست به این کار زده بود.
آن زمان، ویدیوی دوربین های هتل در یوتیوب انتشار یافت که
در تیتر ویدیو، از پریناز خسروانی با نام روسپی یاد شده بود.
در اینجا دو گزینه بیشتر وجود ندارد یا این فیلم را مالک یا مالکان هتل
و یا نیروهای امنیتی رژيم ننگین اسلامی در یوتیوب انتشار داده بودند
چون کس دیگری به این فیلم ها دسترسی نداشته است.
در وبلاگ آرشیو رزا،گزارشی نوشته شده و به بررسی فیلم های هتل پرداخته شده است
که هتا خواندن آن گزارش هم اکنون نیز از تازگی برخوردار است،اگر نخوانده اید
پیشنهاد می کنم که نوشته اش را هتمن بخوانید.
پس از فروکش کردن آتش خشم مردم مهاباد و سرد شدن خبر مرگ این دختر
پرونده ی پریناز خسروانی نیز به بایگانی تاریخ پیوست و به فراموشی سپرده شد
آه با چه آدم های فراموشکاری روبرو هستیم؟
آری دادخواهی کردن، پر هزینه و فراموش کردن خیلی کم هزینه است.

۲۲-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements