درود بر قهرمانانی که در شارلوتز ویل برای مبارزه با نژاد پرستی به خیابان ها آمده بودند

همان گونه که در خبرها نیز آمده است نژادپرستان در شارلوتز ویل
به خیابان ها آمده بودند و از سویی دیگر، مخالفان نژادپرستی نیز
میدان را خالی نکرده و به خیابان آمده بودند.
در این میان، یک نژادپرست با نام جیمز آلکس فیلدز ،خودرویی را
که سوارش بود را به مخالفان نژادپرستی کوبید که به
کشته شدن یک زن سی و دو ساله و زخمی شدن نوزده نفر انجامید.
این زن سی و دو ساله که من او را قهرمان می نامم
نامش هیتر هه یر(Heather Heyer )می باشد.
امروز که از خواب بیدار شدم تلویزیون را باز کردم و یک نگاهی به
شبکه ی خبر رژیم ننگین اسلامی انداختم که با این خبر اندوهناک روبرو شدم
شنیدن این خبر ، قلب من را بسیار آزرد و همین دلیلی شد تا این نوشته را بنویسم.
البته خودم را کوچکتر از آن می دانم که درباره ی این قهرمان بنویسم
چرا که این زن برای مبارزه با نژادپرستی پا به میدان نهاد و جانش را در این راه از دست داد
و منی که فرسنگ ها از شارلوتز ویل دور هستم و در آنجا نبوده ام
دارم از این زن قهرمان و قهرمانانی که در شارلوتز ویل برای مبارزه
با نژادپرستی به خیابان آمده بودند،می نویسم.
من از درون ایران اشغالی با این قهرمان ها همسدا هستم
هر چند شاید هیچگاه آنها ندانند که من نیز با آنها همسدا بودم.

۲۲-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements